بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

مجوز محیط زیست برق خورشیدی

مجوز محیط زیست

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا نیروگاه های تجدیدپذیر نیاز به دریافت مجوز محیط زیست دارند ؟ ج: بله، با توجه به تنوع...

مشاهده محتوا

مجوزاتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

مجوزاتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: روند دریافت مجوز اتصال به شبکه به چه صورت است ؟ ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه اح...

مشاهده محتوا

مطالعه امکان سنجی نیروگاه های فتوولتائیک برق خورشیدی

مطالعه امکان سنجی نیروگاه های فتوولتائیک

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه توسط ساتبا انجام یا تأئید میشود؟ ج: خیر، ساتبا هیچگ...

مشاهده محتوا

پرداخت های خرید برق نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

پرداخت های خرید برق نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

پرداخت ها س: آیا پرداخت ها به موقع انجام میشود؟ ج:بلی، در متن قرار داد خرید برق ذکر می گرد...

مشاهده محتوا

قرارداد های تضمینی برای خرید برق نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

قرارداد های تضمینی برای خرید برق نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟ ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمین...

مشاهده محتوا

هزینۀ سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی برق خورشیدی

هزینۀ سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: هزینۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر چگونه است؟ ج: هزینۀ سرمایه گذاری بس...

مشاهده محتوا

تسهیلات سرمایه گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر برق خورشیدی

تسهیلات سرمایه گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا برای حمایت از برق تجدیدپذیر مکانیزم وام از بانکها بصورت منابع مشخص جهت احداث نیروگا...

مشاهده محتوا

سرمایه گذاری خارجی نیروگاه خورشیدی برق خورشیدی

سرمایه گذاری خارجی نیروگاه خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا سرمایه گذاران خارجی می توانند راساً نسبت به ثبت نام برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر اق...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل