بلاگ آموزش

روش جدید برای خنک کردن پنل های خورشیدی

روش جدید برای خنک کردن پنل های خورشیدیبرق خورشیدی سولار

روش جدید برای خنک کردن پنل های خورشیدی

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1399-02-29

 

روش جدید برای خنک کردن پنل های خورشیدی به تازگی توسط دانشمندان کشف شده است. اگرچه سیستم‌های تهویه هوا و خنک‌کننده برای خنک‌سازی پنل‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما چنین سیستم‌هایی اغلب از برق بیشتری نسبت به آنچه پنل‌ها تولید می‌کنند، استفاده می‌کنند، اما اکنون ابداع یک ژل پلیمری می‌تواند نقش به سزایی در خنک کردن کارآمد این پنل‌ها داشته باشد.

صفحات خورشیدی، مانند انسان در هنگام گرم شدن به خوبی کار نمی کنند. اکنون، محققان راهی پیدا کرده اند که آنها که به آن ها اجازه می دهد با عرق کردن خودشان را خنک کنند و توان مصرفی خود را افزایش دهند. این روش، یک راه ساده و مؤثر برای ارتقاء صفحات خورشیدی برای افزایش راندمان است.

امروزه بیش از 600 گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در سراسر جهان وجود دارد که 3 درصد از تقاضای جهانی برق را تأمین می کند. پیش بینی می شود این ظرفیت طی یک دهه آینده پنج برابر شود

روش جدید برای خنک کردن پنل های خورشیدی به تازگی توسط دانشمندان کشف شده است. اگرچه سیستم‌های تهویه هوا و خنک‌کننده برای خنک‌سازی پنل‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما چنین سیستم‌هایی اغلب از برق بیشتری نسبت به آنچه پنل‌ها تولید می‌کنند، استفاده می‌کنند، اما اکنون ابداع یک ژل پلیمری می‌تواند نقش به سزایی در خنک کردن کارآمد این پنل‌ها داشته باشد.

صفحات خورشیدی، مانند انسان در هنگام گرم شدن به خوبی کار نمی کنند. اکنون، محققان راهی پیدا کرده اند که آنها که به آن ها اجازه می دهد با عرق کردن خودشان را خنک کنند و توان مصرفی خود را افزایش دهند. این روش، یک راه ساده و مؤثر برای ارتقاء صفحات خورشیدی برای افزایش راندمان است.

امروزه بیش از 600 گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در سراسر جهان وجود دارد که 3 درصد از تقاضای جهانی برق را تأمین می کند. پیش بینی می شود این ظرفیت طی یک دهه آینده پنج برابر شود

برق خورشیدی , وام برق خورشیدی , احداث نیروگاه خورشیدی , برق دار کردن ویلا , سولار , برق ویلا خورشیدی , پنل خورشیدی , خنک کردن پنل خورشیدی , فازمتر چیست؟ , برق خورشیدی شمشک , برق خورشیدی میگون , نمونه برق خورشیدی , عکس برق خورشیدی ,