بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

فناوری های سیستم های حرارتی خورشیدی برق خورشیدی

فناوری های سیستم های حرارتی خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-21

سیستم های حرارتی خورشیدی شامل سیستم هائی می شود که بر پایه گردآورنده های حرارتی با دمای پا...

مشاهده محتوا

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی برق خورشیدی

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-14

در تکنولوژی  (Half size cells  (Half cut (نیم سلولی ) سلولهای یک پنل استاندارد ب...

مشاهده محتوا

 برقگير لوله اي برق خورشیدی

برقگير لوله اي

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگيرها شامل يك فاصله هوايي براي جرقه زدن در فضاي بيروني و يك فاصله ديگر در درون...

مشاهده محتوا

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي) برق خورشیدی

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگير ها به صورت دو الكترود يا دو شاخك هستند كه متناسب با ولتاژ كار ، در فاصله مع...

مشاهده محتوا

آب‌گرم‌کن خورشیدی برق خورشیدی

آب‌گرم‌کن خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-07

آب‌گرم‌کن خورشیدی دستگاهی است که با جذب انرژی خورشیدی آبگرم مورد نیاز را تامین م...

مشاهده محتوا

چرا نمی توان هزینه راه اندازی یک نیروگاه جدا از شبکه را بر حسب کیلووات محاسبه نمود ؟ برق خورشیدی

چرا نمی توان هزینه راه اندازی یک نیروگاه جدا از شبکه را بر حسب کیلووات محاسبه نمود ؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-05

یک نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه (Offgrid Solar power station) به سیستمی گفته می شود که به ص...

مشاهده محتوا

کلمه NOCT چیست؟ برق خورشیدی

کلمه NOCT چیست؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-05

 پاسخ:  دمای سلول خورشیدی در عملکرد نامی است. شرایط اندازه گیری آن نیز در IEC612...

مشاهده محتوا

دودکش های خورشیدی چیست برق خورشیدی

دودکش های خورشیدی چیست

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-02

دودکش های خورشیدی یکی از انواع نیروگاههای تبدیل انرژی خورشید به برق می باشد.  یكی از...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل