بلاگ آموزش

سیستم های متصل به شبکه

سیستم های متصل به شبکه برق خورشیدی سولار

سیستم های متصل به شبکه

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-29

 در سیستم های متصل به شبکه ، برق تولید شده از انرژی خورشیدی به شبکه سراسری برق تزریق خواهد شد.

سیستم های فوتوولتائیک متصل به شبکهسراسری برق به صورت متمرکز یا غیر متمرکز به منظور تقویت شبکه سراسری و جلوگیری از فشار الکتریکی وارد بر نیروگاه در طی روز کاربرد دارد .

طراحی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه به گونه ای است که هم زمان و به طور موازی با شبکه برق سراسری تولید توان می کنند. 

در این روش ، ارتباطی دو جانبه میان سیستم های فتوولتائیک و شبکه برق وجود دارد به نحوی که اگر برق dc  تولیدی توسط سیستم های فتوواتائیک بیش از نیاز بار مصرفی باشد مازاد آن به شبکه برق سراسری تزریق میشود.

لذا در ساعات شبانه هو مواقعی که به دلایل شرایط اقلیمی امکان استفاده از نور خورشید وجود ندارد بار الکتریکی مورد نیاز سایت توسط شبکه برق سراسری تامین میگردد. 

به طور کلی برق تولید شده پس از تبدیل شده به وسیله اینورتر مخصوص سیستم های متصل به شبکه و با استفاده از کنتورهای مخصوص دو طرفه ، به شبکه برق سراسری تزریق میشود.

سلول خورشیدی  پنل خورشیدی انرژی خورشیدی برق خورشیدی سولار انرژی تجدید پذیر باتری خورشیدی شارژ کنترلر خورشیدی اینورتر آبگرمکن خورشیدی انرژی پاک تابش خورشید سیستم های متصل به شبکه   سیستم های منفصل از شبکه آنگرید آفگرید

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,