بلاگ آموزش

فرق بین اتصال ستاره و مثلث چیست ؟

فرق بین اتصال ستاره و مثلث چیست ؟برق خورشیدی سولار

فرق بین اتصال ستاره و مثلث چیست ؟

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-10-21

ابتدا سعی می‌کنیم آنچه که در‌مورد هر یک از اتصالها اتفاق می‌افتد را به صورت تشریحی و کالبد شکافانه برایتان نشان دهیم. در اتصال ستاره آنچه که اتفاق می‌افتد به قرار زیر است:

انتهای تمام سیم پیچی که به هم وصل شده‌اند را در وسط قرار داده‌ام xyz , و آن را با علامت پیکان مشخص نموده‌ام. هر یک از سیم پیچ ها که با اختلاف 120 درجه نسبت به هم در استاتور قرار گرفته اند نیز به همان اختلاف بصورت شمایی رسم شده‌اند. آنچه ازاین شکل برداشت می شود این است که این مجموعه از روابط برداری تبعیت کرده و ما به حقایق جالبی خواهیم رسید قبل از این که محاسبات برداری را انجام دهم لازم است به آگاهی شما برسانم که در موتورهای سه فاز ما یک جریان و ولتاژ خطی داریم که مربوط به شدت جریان و ولتاژ ورودی(بین دو فاز) در مسیر کابل به داخل موتور است و یک ولتاژ و شدت جریان فازی هم داریم که مربوط به شدت جریان داخل سیم‌پیچ و ولتاژی است که در دو سر سیم‌پیچها وجود دارد.

در اتصال ستاره می توان طبق شکل vp1 و vp2 را به عنوان دو برداری درنظر گرفت که اگر برآیند آنها را حساب کنیم برابر با برداری شودکه با نام VL از فاز R در حال ورود به موتور می باشد. برای محاسبه برآیند این دو بردارکافی است به موازات هر یک از بردارهای VP1 و VP2 خطی رسم کنیم تا در نقطه ای یکدیگر را قطع کنند. برآیند این دو بردار از نقطه تقاطع اول شروع شده تا به محل تقاطع اخیر ختم می شود. و طبق قانون بردار خواهیم داشت:
VL2 = VP12 + VP22 +2 VP1VP2 . COS 120

چون مقدار VP1 و VP2 با هم برابر است می توان نوشت :
L2 = 3VP2 . 2. COS 120

کسینوس 120 درجه 1/2 است بنابراین رابطه به شکل زیر در می اید:
VL2 = 3VP2 . 2. 1/2 VL2 = 3VP2VL = VP

ولتاژ خطی در اتصال ستاره برابر ولتاژ فازی است و جریان خطی و فازی در این نوع اتصال باهم برابرند. به بیان ساده‌تر:
vL = vp

IL = Ip

اما در مورد اتصال مثلث شکل به صورتی درمی‌آید که می‌بینید.

در اتصال مثلث ولتاژ خط با ولتاژ فازی با هم برابر ولی جریان خطی رادیکال سه برابر جریان فازی است.
VL = VPIL = √3 . IP

همانطور که می‌بینید جریان خطی یا همان جریانی که از مسیر کابلها وارد موتور می‌شود در اتصال مثلث رادیکال سه برابر جریان فازی (مقدار جریانی که داخل سیم‌پیچ درحال عبور است) می‌باشد. یعنی اگر در موتوری در داخل سیم‌پیچ مقدار IP برابر با 3 آمپر باشد و اتصال از نوع مثلث باشد جریان خطی آن برابر با:
IL = √3 . IPIL = √3 . 3IL = 5.19 A

خواهد داشت که این مقدار آمپر در لحظه راه اندازی برای موتور در نقاط حساس مثل اتصالها - کنتاکتها - ترمینالها خطرناک بوده باعث خرابی و سوختن قطعات می‌گردد بنابراین در راه اندازی موتورهایی که می‌توانند به شکل مثلث کار کنند راه اندازی به شکل دو ضرب انجام می‌شود. یعنی از کلیدهای ستاره مثلث استفاده شده ابتدا در لحظه راه اندازی کلید برروی اتصال ستاره است و بعد از را ه افتادن موتور کلید را به محل اتصال مثلث می‌چرخانیم.

برق خورشیدی 

نیروگاه خورشیدی 

سولار 

احداث نیروگاه خورشیدی 

 

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی , یوپی اس , ups , نیروگاه های خورشیدی , هزینه احداث نیروگاه خورشیدی , اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید,