بلاگ آموزش

مراحل کامل تست یک ترانس

مراحل کامل تست یک ترانسبرق خورشیدی سولار

مراحل کامل تست یک ترانس

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-07-21

ترانس هاي قدر ت در کارخانه سازنده تست اساسي شده و با ولتاژ هاي در حد نامي و بيشتر و جريان هاي بزرگ، تست مي شوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسي و تائيد صحت عملکرد ترانس و نداشتن هر نوع عيب در زمان بهره برداري ، تست هايي بر روي آن در محل (پست )با وسايل اندازه گيري دقيق اما قابل حمل ونقل انجام ميشود که به اختصار در زير آمده است:
تست نسبت تبديل :(RATIO)
تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE)
تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
تست جريان بي باري :(NO_LOAD)
تست شار مغناطيسي : MAGNETIC
تست گروه برداري :(VECTOR GROUP)
تست اتصال کوتاه :(SHORT CIRCUIT)
تست مقاومت اهمي :(RESISTANCE)
تست تانژانت دلتا :(TAN- DELTA)

1- تست نسبت تبديل :(RATIO)
در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه يا ثانويه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گيري مي کنند.در ترانسهاي قدرت کاهنده معمولا طرف اوليه را ولتاژ 380 ولت مي دهند و در ثانويه ولتاژ بين 110 تا 180( در تراسهاي 20/63 کيلو ولت )بسته به ترانس و تپ هاي آن اندازه گيري خواهد شد.

2- تست پيوستگي تپ چنجر(TAP CONTINUE)
در اين تست به اوليه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانويه ولت مترهاي آنالوگ دقيق قرار داده و در زمان تغيير تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسي کرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغيير تپ ميبايست به ترتيب زير عمل نمود.
1-2....1-2-3....2-3-4....3-4-5 و... يعني يک پله پائين ودو پله بالا (در روند افزايشي تپ )

3- تست مقاومت عايقي : (MEGGER)
اين تست را به کمک دستگاه ميگر انجام مي دهند و در زمانهاي 15 ثانيه و60 ثانيه و5 دقيقه و 10 دقيقه اندازه گيري ميکنند. اندازه گيري به قرار زير است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در اين تست سرهاي اوليه اتصال کوتاه ميشود و همينطور در ثانويه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)

4- تست جريان بي باري :(NO_LOAD)
در اين تست با دادن ولتاژ به اوليه و در صورتي که ثانويه مدار باز است جريان آنرا با آمپر متر دقيق اندازه گيري مي کنيم . براي ثانويه هم به همين منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر هاي سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال مثلث 1-1-1.3 است.

5- تست شار مغناطيسي : MAGNETIC
در اين تست با دادن ولتاژ تک فاز به سر هاي هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جريان هر فاز را اندازه گيري و ولتاژ سيم پيچ طرف مقابل را مي خوانيم.

6- تست گروه برداري :(VECTOR GROUP)
در اين تست سرهاي مشابه ،در يک فاز را اتصال کوتاه کرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزريق ميکنيم و ولتاژ را براي تماي سرها نسبت به هم ميخوانيم.

7- تست اتصال کوتاه :(SHORT CIRCUIT)
اين تست را با اتصال کوتاه کردن در ثانويه انجام ميدهيم و جريان در اوليه و ثانويه را پس از وصل ولتاژ 380 به اوليه قرائت و ثبت ميکنيم.

8- تست مقاومت اهمي :(RESISTANCE)
در اين تست ولتاژ دي سي (مثلا 12 ولت ) را به سرهاي هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزريق کرده و جريان عبوري را اندازه گيري ميکنيم.(اين تست بهتر است در آخرين مرحله انجام گيرد)

9- تست تانژانت دلتا :(TAN- DELTA)
در اين تست با دستگاه مخصوص اين تست حالتهاي مختلف در ترانس را ميشود بررسي نمود و ظرفيت خازني بين هر نقطه از ترانس را اندازه گيري کرد.

نیروگاه خورشیدی , نیروگاه های مگاواتی خورشیدی , نیروگاه های خورشیدی , اینورتر سه فاز خورشیدی , اینورتر sma , اینورتر fronius . پنل qcells ,سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خ