بلاگ اخبار

جایگاه های شارژ الکتریکی

جایگاه های شارژ الکتریکی برق خورشیدی سولار

جایگاه های شارژ الکتریکی

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-02

ایالت واشنتگن قصد دارد تا 1 میلیون دلار صرف ساخت جایگاه های شارژ الکتریکی کند، قرار است تا 15 جایگاه شارژ الکتریکی در کنار اتوبان های پر تردد ساخته شود. پیش بینی می شود که ساخت این جایگاه های شارژ الکتریکی تا پایان سال 2019 به اتمام برسد.

با اتمام ساخت این جایگاه ها می توان ادعا کرد در هر 30 الی 50 مایل (هرر مایل 1.6 کیلو متر می باشد) در کنار بزرگ راه ها یک جایگاه شارژ وجود دارد.

بطور معمول در خودروهای الکتریکی در هر 80 الی 200 مایل نیاز به شارژ مجدد دارند.

شارژ خورشیدی , برق خورشیدی , سولار , پنل خورشیدی , سولارپنل , خودروهای الکتریکی