بلاگ آموزش

شیب مناسب برای نصب پنل

شیب مناسب برای نصب پنلبرق خورشیدی سولار

شیب مناسب برای نصب پنل

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1395-12-23
برای نصب پنل خورشیدی بصورت ثابت در ایران معمولاً عرض جغرافیایی ضربدر 0.9 می شود. مثلاً برای نصب پنل در اصفهان زاویه نصب حدود 29 درجه است. ولی این ضریب بیشتر برای مناطق مرکزی دقیقتر است ولی اگر میزان دقیقتر را بخواهیم محاسبه کنیم باید هر چقدر به شمال کشور نزدیکتر می شویم ضریب را به 0.85 نزدیکتر کنیم. مثلاً برای ماسوله این شیب حدود 31 درجه است و هر چقدر به جنوب نزدیکتر می شویم باید این عدد به 0.95 نزدیکتر شود. مثلاً شیب نصب پنل برای قشم حدود 25 درجه است.

در کل می توان گفت این مطلب صرفاً جهت آموزش دقیق تر است و استفاده عملی ندارد زیرا در هنگام نصب در حدود چند درجه خطا وجود دارد و نیازی به دقت زیاد نیست پس می توان گفت شیب نصب پنل خورشیدی در ایران در حدود 30 درجه است.

در زیر جدول عرض و طول جغرافیایی شهرهای مختلف ایران اورده شده است.
 
 
 

برق خورشیدی , تامین برق باغ و ویلا , تجهیزات خورشیدی , سولار