بلاگ اخبار

سوخت زیستی؛ تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور

سوخت زیستی؛ تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشوربرق خورشیدی سولار

سوخت زیستی؛ تامین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-01-24

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد از میان چهار روش تبدیل پسماند شهری به منابع انرژی، هضم بی‌هوازی، تولید الکل، گازی کردن و پیرولیز ، روش هضم بی‌هوازی بهترین انتخاب است.

در ایران با محاسبه متوسط ۷۱۰ گرم پسماند سرانه هر روز ۵۰ هزار تن مواد زائد جامد تولید می‌شود که در مقایسه با سایر کشورهای جهان با سرانه ۲۹۲ کیلو گرم در سال در حد متعادلی قرار گرفته است، با این وجود ازدیاد جمعیت، زندگی شهری و توسعه صنعتی به گونه‌ای است که موجبات ازدیاد مواد زائد جامد و بالطبع تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را به وجود می‌آورد به طوری که برنامه‌های جمع‌آوری و دفع پسماند موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواهد بود.

آمار و اطلاعات برگرفته از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نشان می‌دهد که وضعیت فعلی مدیریت پسماند در کشور بدین صورت است که حدود ۶۸ درصد از پسماند به صورت غیربهداشتی و ۱۰ درصد آن به صورت بهداشتی دفن شده است و حدود ۲۲ درصد نیز بازیافت می‌شود. این در حالی است که اهداف پنج ساله مدیریت پسماند در کشور در جهت افزایش بازیافت پسماند و کاهش نرخ دفن پسماند برنامه‌ریزی شده است.

 گازی کردن و پیرولیز جزو فرآیندهای گرماشیمیایی طبقه‌بندی می‌شوند. فناوری‌های گرماشیمیایی با گرما دادن زواید زیستی در حضور یا عدم حضور عوامل کمکی، فرآورده‌های انرژی‌زا تولید می‌کند. عوامل کمکی در این فرآیندها می‌تواند بخار، هوا، اکسیژن یا هیدروژن باشد.

سوخت زیستی حاصل از فناوری گازی کردن به صورت گاز بوده و گاز مصنوعی نامیده می‌شود. هم‌چنین در روش پیرولیز سوخت زیستی به هر سه فرم گاز، مایع و جامد تولید می‌شود. دو فناوری هضم بی‌هوازی و تخمیرالکلی جزو فرآیندهای زیست‌شیمیایی هستند.

در فناوری‌های زیست‌شیمیایی، فرآورده‌های انرژی‌زا به وسیله عمل سوخت‌وساز موجودات زنده پدید آمده و به خاطر داشتن ارزش حرارتی بالا، به عنوان سوخت به کار می‌روند. گاز متان و الکل اتیلیک از مهم‌ترین فرآورده‌های فناوری‌های هضم بی‌هوازی و اتانول به وسیله تخمیر الکلی هستند.

بخش چشم‌گیری از ۵۰ هزار تن زباله‌ای که در روز تولید می‌شود را پسماندهای آلی به خود اختصاص می‌دهند. متأسفانه سالیانه مقادیر چشم‌گیری از پسماند شهری بدون این که مورد پردازش قرار گیرد و مواد ارزشمند قابل بازیافت آن تفکیک شود به دفن‌گاه‌ها منتقل می‌شود.
نتیجه این عمل، چیزی نیست جز تولید آلاینده‌های خطرناک جامد، مایع و گاز که باعث آلودگی آب هوا و خاک می‌شود که حذف این آلاینده‌ها نیز همراه با صرف هزینه بسیار بالایی است. این در حالی است که بخش آلی پسماند شهری پتانسیل زیادی برای تولید سوخت زیستی و تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را دارد. بنابراین به کارگیری فناوری‌های تبدیل پسماند به سوخت زیستی مناسب در سیستم مدیریت پسماند کشور می‌تواند در این امر بسیار مفید باشد.

سولار 

برق خورشیدی 

نیروگاه خورشیدی 

پنل خورشیدی 

باتری خورشیدی 

شارژ کنترلر 

اینورتر خورشیدی 

 

 

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی , یوپی اس , ups , نیروگاه های خورشیدی , هزینه احداث نیروگاه خورشیدی , اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید,