بلاگ اخبار صنعت برق

مطلب جامعی در ارتباط با ژنراتورها و الزامات و نکات کلیدی آنها

مطلب جامعی در ارتباط با ژنراتورها و الزامات و نکات کلیدی آنهابرق خورشیدی سولار

مطلب جامعی در ارتباط با ژنراتورها و الزامات و نکات کلیدی آنها

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-01-17

ژنراتورها
ژنراتورها برای تأمین برق اضطراری در مواقعی که شبکه توزیع برق از کار می افتد مورد استفاده قرار می گیرد.
به منظور کسب اطمینان از این که دو منبع تأمین توان الکتریکی (یعنی شبکه توزیع و ژنراتور) به طور همزمان وارد مدار نمی شوند، باید دقت زیادی صورت گیرد.
اتصال همزمان شبکه توزیع برق و ژنراتور به مدار مصرف کننده می تواند بسیار خطرناک باشد که این وضعیت معمولا در هنگام عملکرد نامطلوب کلیدهای انتقال و استفاده نامناسب از ژنراتورها رخ می دهد.
ژنراتورها باید قابلیت تأمین برق مورد نیاز تمامی بارهای متصل را داشته باشد.
در نظر گرفتن الکترود اتصال زمین برای ژنراتورهای ثابت الزامی است.
ژنراتورها باید قابلیت تأمین برق مورد نیاز تمامی بارهای متصل را داشته باشد.
ژنراتورهای ضد باران نباید در داخل ساختمان محبوس شوند.
مشکلی که در بند 13 -4-4-1 دیده میشود این است که دیزل ژنراتور برای ساختمان های کوچک عملی به نظر نمی رسد و بهتر است به ویژگی out Block کفایت شود.
اختصاص فضای لازم جهت نصب ژنراتور – مخزن سوخت ودود کش با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی وتهیه پلان نصب تجهیزات به همراه مشخصات فنی
استاندارد ساخت ژنراتور
ژنراتور باید بر طبق مشخصات مندرج در استانداردهای 60034 IEC ، BS4999 ، 5000 BS و 0530 VDE یا یکی
از استانداردهای شناخته شده بینالمللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.
موارد الزامی استفاده از ژنراتورها برای تأمین مصارف اضطراری و ایمنی
در موارد زیر، برای تأمین مصارف اضطراری و ایمنی، باید نیروی برق به کمک مولدهایی که معمولا نیروی محرک آنها موتورهای دیزل است، در محل تولید شود:

الف) ساختمان های مسکونی با بیش از چهار طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور؛
ب) ساختمان های عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران ناپذیری بیافریند؛ساختمان های عمومی دارای شرایط (الف)؛
ج) بیمارستان ها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت آنها؛
د) سردخانه های بزرگ؛
هـ) مراکز صنعتی که قطع برق طولانی مدت در آنها ممکن است موجب خسارت جبرانناپذیر شود؛
و) هر نوع ساختمان یا مجموعه یا مرکز دیگری که به تشخیص مقامات ذیصلاح باید دارای نیروگاه اضطراری باشد.
نکات برآورد نیروی برق اضطراری لازم
با توجه به مصارف ضروری
جریان های راه اندازی
با توجه به نوع ساختمان یا مجموعه، در مرکز نیروی مورد نیاز، ممکن است از یک یا چند مولد استفاده شود.
واحدها ممکن است با راه اندازی دستی، خودکار، یا وقفه کوتاه یا بی وقفه باشند.
نکات انتخاب محل و ظرفیت و نوع واحدها و ابعاد نیروگاه
در انتخاب محل و ظرفیت و نوع واحدها و ابعاد نیروگاه، علاوه بر ملاحظات فنی نظیر استقرار در نزدیکی مرکز بار، افت ولتاژ، شرایط راه اندازی، نحوه ایجاد ارتباط با سیستم تغذیه نیروی اصلی، انتخاب سرعت، افت توان مولد اولیه، تأمین هوا برای مصرف مولد و خنک کردن آن و غیره، مراتب زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند:

الف) نیروگاه در محلی ساخته و نصب شود که از نظر لرزش، سر و صدا و دود هیچ نوع اثر سویی بر فعالیت های محل و اطراف آن نداشته باشد؛
ب) حمل و نقل و نصب و بهره برداری از واحدها بدون اشکال انجام پذیر باشد؛
ج) فونداسیون واحدها مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه گیرهایی مناسب محل استقرار باشد و آسیبی به پی های بنا نرساند؛
د) صدا خفه کن (اگزوز) با توجه به محل نصب انتخاب شود. برای مثال، برای ساختمان یا محله مسکونی از صدا خفه کن مخصوص مناطق مسکونی استفاده شود؛
هـ) دودکش یا دودکش های نیروگاه باید از لبه بام ساختمان محل استقرار آن بلندتر باشد و از نقطه خروج دود به فضای آزاد، مخروطی فرضی با محور قائم، که رأس آن در این نقطه و قاعده آن در جهت بالا و زاویه رأس آن 90 درجه است، تا فاصله افقی 50 متری هیچساختمان مسکونی، اداری یا عمومی را قطع نکند. در غیر این صورت ارتفاع دودکش ها را باید تا حصول شرط فوق بلندتر در نظر گرفت.
و) مخزن سوخت باید طبق مقررات و ضوابط شرکت نفت و دیگر مقررات ایمنی مقامات مربوط و با حجم کافی پیش بینی شود. در انتخاب محل مخزن سوخت لازم است به راه های ارتباطی تانکر سوخت رسانی و لوله هایی که از آن به نیروگاه می رود، توجه مخصوص شود.
ز) جرثقیل سرویس، مناسب با نوع نیروگاه وواحدها پیش بینی و نصب شود.
کنترل اجرای صحیح سیستم Over Change در ساختمان های مجهز به برق اضطراری
تابلوی چنج اور ضمن مجهز بودن به لوازم اندازه گیری و نمایشگرهای ولتاژ در هر دو طـرف ورودیهـای بـرق شـهر و
ژنراتور، از لحاظ قابل قطع بودن یا نبودن زیر بار، می بایست برای اپراتور تعریف شود.

ژنراتور 

سولار

برق خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

  فتوولتاییک

نرخ خرید تضمینی 

فروش تجهیزات خورشیدی 

آموزش برق خورشیدی 

قیمت برق خورشیدی 

کلاس آموزش نصب سولار ، آموزش راه اندازی برق خورشیدی ، نحوه چیدمان پنل، نحوه اتصالات اینورترهای ، فروش پنل خورشیدی ، فروش اینورتر خورشیدی ،فروش باتری خورشیدی، فروش شارژ کنترلر