بلاگ اخبار

تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر

تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر برق خورشیدی سولار

تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر

 • نویسنده : امیر دهقان
 • تاریخ :
 • 1397-12-15

در حال حاضر حداقل تعداد 105 کشور انواع مختلفی از اقدامات خود را در راستای توسعه تولید برق تجدیدپذیر صورت داده اند که مهمترین و رایجترین شکل اقدامات و سیاست گذاریها شامل موارد زیر می باشد 

 1. تعیین تعرفه خرید برق تضمینی در نزد مصرف کنندگان
 2. تعیین سهم انرژیهای نو از سبد انرژی کشور
 3. تعیین یارانه سرمایه گذاری اولیه یا اهدای امتیاز به مصرف کننده
 4. تامین اعتبارات مالیاتی سرمایه گذاری و سایر اعتبارات مالیاتی
 5. اهدای معافیت از مالیات یا معافیت از مالیات ارزش افزوده
 6. دادو ستد گواهی نامه های سبز ناشی از استفاده از انرژیهای نو
 7. شبکه میترینگ و اقدامات مناسب تولید برق
 8. سرمایه گذاری مستقیم دولت در این بخش
 9. برگزاری مناقصات عمومی برای تولید برق مناسب

در این زمینه اقدامات مشروحه زیر نیز ضروری بوده است .

در اوایل سال 2010 این نوع سیاستگذاری و اقدامات تشویقی دولتها در بیش از 50 کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین سهم و تاثیر آن در توسعه برق بادی و پس از آن در ارتقای سطح نوآوری و میزان سرمایه گذاری بر سیستمهای برق بوده در این رابطه تنوع و ایجاد تغییرات در تعرفه خرید برق تضمینی وجود داشته که هم اکنون نیز استمرار دارد . 

اقدامات تعیین سهم انرژیهای نو از سبد انرژی کشور در سطح شهرستانها و استانها در برخی از کشور ها در حدود 10 کشور در سطح ملی وجود دارد . اهم این سهم تعیین شده در بازه 5/20 درصد و با چشم انداز سالهای 2012-2015-2020-2025 پیش بینی گردیده است .

 • محاسبه یارانه سرمایه گذاری در مراحل اولیه و همچنین اهدای امتیاز تامین اعتبارات ، معافیت مالیاتی سرمایه گذاری یا معافیت از مالیات ارزش افزوده خود از نکات بارز می باشد .

غالباً یارانه سرمایه گذاری اولیه بصورت مستقیم میسر بوده لیکن اهدای امتیازات یا تخفیفها در برخی از کشورها اعمال شده و تامین اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری کاهش هزینه گمرک واردات و سایر موارد معافیت از مالیات نیز به عنوان حمایت مالی در بسیاری از کشورها در سطح ملی رایج بوده است .

تامین اعتبارات و تخصیص بودجه ویژه تولید انرژی که در بعضی از کشورها لحاظ شده معهذا این اعتبار غالباً مبلغ ثابتی به ازای کیلووات ساعت بوده یا درصدی از دیگر تعرفه های خرید برق شرکتهای برق منطقه ای یا میزان پایه تعرفه می باشد در بعضی کشورها از اعتبار مالیاتی تولید برق جهت سیاستگذاری توسعه برق تجدیدپذیر استفاده می شود.

در برخی کشورها صندوقهای ویژه انرژیهای نو راه اندازی شده تا نسبت به تامین هزینه های سرمایه گذاری احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و وامهای با بهره کم و همچنین کمک به بازار تحقیق و توسعه استانداردها اقدام نماید که توصیه می شود این امر در کشور ما نیز میسر گردد .

 • برگزاری مناقصات عمومی اصولاً در احداث اینگونه نیروگاهها بسیار موثر می باشد.

از دو دهه اخیر در برخی کشورها انجام مناقصات عمومی  الزامی بوده و همچنین سیاست امتیاز انحصاری برای برق بادی در چین در سالهای 2003 تا 2007 با انجام دوره های مناقصات سالیانه به مدت 5 سال به نصب 3.4 گیگاوات ظرفیت جدید منجر شد که می تواند تجربه مناسبی برای سایر کشورها باشد اگرچه طرح خرید تضمینی برای حمایت پروژه ها از این سیاست پیشی گرفت انجام مناقصات عمومی در سایر کشورها جهت استفاده از انرژیهای خورشیدی و  برق انجام شده که الگوی مناسبی برای سایر کشورها می باشد .

 • شبکه میترینگ که خود موجب تولید برق مناسب شود .

فرآیندی که در آن مصرف کنندگان برق تجدیدپذیر به خصوص کاربران سیستمهای فتوولتائیک بر روی سقف منازل مسکونی نصب نموده و مازاد برق تجدیدپذیر تولیدی خود را به شبکه تزریق نموده و این میزان برق توسط شرکت توزیع برق اندازه گیری و از مصرف کننده خریداری می شود . قوانین مرتبط با  Net meteringدر حداقل 10 کشور وضع شده و اکثر قوانین به ظرفیتهای نصب شده محدود و کوچک مربوط می شود استفاده از این سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایش است .

 • سرمایه گذاری مستقیم دولت در سالهای گذشته در بسیاری از کشورها , تلاشهای فراوانی در راستای ارتقای کاربرد منابع تجدیدپذیر انرژی صورت پذیرفته لیکن تعدادی از رویکردها با درجه پیشرفت متفاوتی به کار گرفته شده اند . تجارب این کشورها حاکی از آن بوده که مجموعه واحدی از سیاستهایی که بتواند بطور موفقیت آمیزی صنعت انرژیهای تجدیدپذیر را در هر کشور چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ مالی ایجاد کند وجود ندارد البته موفقیت یا شکست رویکردهای سیاستی مختلف به تکنولوژی مورد نظر و کشور بررسی شده نیز بستگی دارد . که مهمترین موضوع سرمایه گذاری دولت بر روی اینگونه انرژیهای حساس که در آینده کشور ما به آن نیاز دارد می باشد .