بلاگ آموزش

بازرسی اینورتر خورشیدی

بازرسی اینورتر خورشیدیبرق خورشیدی سولار

بازرسی اینورتر خورشیدی

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1397-12-01

هر تولید کننده اینورتر دارای شرایط خاصی برای بازرسی، آزمایش، خدمات و ارائه اسناد مربوط به تعهدات گارانتی می‌باشد.

الزامات معمول برای بازرسی‌های اینورتر خورشیدی که بر اثر گارانتی سازنده باید ارائه شود، شامل موارد زیر است:

▪️ثبت تمام ولتاژ‌ها و مقادیر تولید شده از نمایشگر دستگاه HMI
▪️ثبت آخرین خطای سیستم
▪️تمیز کردن فیلتر‌ها
▪️تمیز کردن داخل اطاقک اینورتر
▪️تست کردن فن برای انجام عملیات مناسب
▪️چک کردن فیوز‌ها
▪️بررسی گشتاور در ترمینال‌ها
▪️بررسی محل‌های مهر و موم شده و واشر‌ها
▪️تایید وجود برچسب‌های هشدار دهنده در محل مناسب
▪️بررسی تغییر رنگ ایجاد شده بر اثر گرما بیش از حد
▪️بررسی یکپارچگی ارسترها
▪️بررسی تداوم اتصالات ارت سیستم و تجهیزات زمین
▪️بررسی اتصال مکانیکی اینورتر به دیوار یا زمین
▪️بررسی عملیات قطع ارتباط داخلی
▪️تأیید نصب نرم افزار فعلی اینورتر

سولار 

برق خورشیدی 

نیروگاه مگاواتی 

پیمانکار توانیر 

 

 

نیروگاه خورشیدی ،مدیریت پروژه های سولار ، سولار، پنل خورشیدی ، فروشگاه انرژِی خورشیدی ، برق خورشیدی ، تامین برق با استفاده از خورشیدی ، نیروگاه آنگرید، نیروگاه آفگرید ، سولار ، انرژی تجدید پذیر ،