بلاگ اخبار

تصویب اساسنامه ساتبا در شورای نگهبان

تصویب اساسنامه ساتبا در شورای نگهبانبرق خورشیدی سولار

تصویب اساسنامه ساتبا در شورای نگهبان

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1395-10-27

شورای  نگهبان لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) را که قبلا از سوی مجلس مصب شده بود را بررسی و امروز نتیجه نهایی را اعلام کرد.

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 75589/76 مورخ 1395/10/1 و پيرو نامه شماره 3376/100/95 مورخ 1395/10/8؛
لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1395/10/15 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

انرژی تجدید پذیر , سولار ,