بلاگ آموزش

برقگير لوله اي

 برقگير لوله ايبرق خورشیدی سولار

برقگير لوله اي

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1397-08-09

اين نوع برقگيرها شامل يك فاصله هوايي براي جرقه زدن در فضاي بيروني و يك فاصله ديگر در درون يك محفظه مخصوص مطابق شكل  مي باشند كه با هم بطور سري قرار دارند. اين نوع برقگيرها به منظور كوتاه كردن زمان عبور جريان هدايت شونده (پرهيز از وقوع اتصال كوتاه) تهيه شده اند .

در برقگير لوله اي جريان هدايت شونده پس از يك يا چند پريود در اثر گازي كه خود برقگير توليد مي كند از بين مي رود و از اين جهت مي توان آنرا برقگير جرقه خاموش كن نيز ناميد. برقگير لوله اي از يك لوله عايقي (R در شكل از جنس مواد مصنوعي (PVC ، فيبر لاستيك سخت) تشكيل شده است و در داخل آن دو الكترود فلزي توپر E و توخالي(G )قرار دارند.

الكترود G مستقيما به دكل يا سيم زمين وصل مي شود ولي بين الكترود E و فاز شبكه يك فاصله هوايي وجود دارد. هرگاه اضافه ولتاژي بين فاز و برقگير قرار بگيرد، فاصله هوايي L و فاصله بين دو الكترود توسط جرقه اتصال كوتاه مي شود و در اثر اين جرقه ، شبكه اتصال زمين مي شود و جريان زيادي از برقگير مي گذرد كه سبب بخار شدن قسمتي از سطح داخلي لوله R مي شود. اين گاز فشار داخلي لوله را با وجود اينكه سوراخ لوله الكترود انتهايي به خارج راه دارد ، بحدي بالا مي برد كه با سرعت زياد از سوراخ G خارج مي شود . جريان سريع گاز ، الكترون هاي موجود بين دو الكترود را با خود به خارج
حمل مي كند ، جرقه را خنك كرده و در ضمن طول قوس را به حدي زياد مي كند كه پيوستگي قوس از بين ميرود و قوس مي شكند و پس از يك يا چند پريود ، بعلت اينكه حامل هاي بارهاي الكتريكي در
مسير قوس موجود نيستند جرقه خاموش شده مجددا روشن نمي شود و براي هميشه خاموش مي ماند و جريان اتصال كوتاه قطع مي گردد.

نیروگاه خورشیدی , نیروگاه های مگاواتی خورشیدی , نیروگاه های خورشیدی , اینورتر سه فاز خورشیدی , اینورتر sma , اینورتر fronius . پنل qcells ,سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خ