بلاگ آموزش

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)برق خورشیدی سولار

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)

 • نویسنده : امیر دهقان
 • تاریخ :
 • 1397-08-09

اين نوع برقگير ها به صورت دو الكترود يا دو شاخك هستند كه متناسب با ولتاژ كار ، در فاصله معين بين هادي و زمين قرار مي گيرند و در صورت بروز اضافه ولتاژ ، بين آنها قوس الكتريكي برقرار مي
شود. اين قوس باعث اتصال كوتاه گرديده و از اضافه ولتاژ جلوگيري مي كند. البته باعث اختلال در امر برقرساني نيز مي گردند. در شبكه با قدرت كم ، با شكل دادن به اين شاخك ها ، پس از مدت نسبتا كوتاهي قوس خاموش مي شود و چون جريان اتصال كوتاه كم بوده است ، خسارات ناشي از اتصال كوتاه وجود ندارد. بطور كلي معايب اين نوع برقگير در مقابل تنها مزيت آنها يعني ارزان بودنشان خيلي زياد بوده و شامل موارد زير مي باشد.

 • تداوم عبور جريان به زمين حتي پس از حذف اضافه ولتاژ( در نتيجه باعث عملكرد وسائل حفاظتي و ايجاد وقفه در سيستم مي شود)
 • افت شديد ولتاژ فاز بخاطر اتصال كوتاه شدن فاز در لحظه عبور جريان از جرقه گير.
 • ايجاد موج بريده شده كه ميتواند سيم پيچي دستگاه ها را تهديد كند.
 • تحت تاثير قرارگرفتن عملكرد آن با شكل موج اضافه ولتاژ و همچنين شرائط محيطي ( فشار، الودگي و...)
 • تاخير زماني متناسب با اضافه ولتاژ ( عملكرد نا مناسب در برابر اضافه ولتاژهاي با پيشاني تند.)
 • پراكندگي زياد ولتاژ جرقه (بيش از 40%)
 • جرقه گير ها فقط دو شرط اول از سه شرط يك برقگير خوب را دارند. 
 • نیروگاه خورشیدی 
 • برق خورشیدی و سولار 
 • نیروگاه های مگاواتی سولار

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی , یوپی اس , ups , نیروگاه های خورشیدی , هزینه احداث نیروگاه خورشیدی , اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید,