فروشگاه > تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید

تجهیزات برق خورشیدی : تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید > تابلو برق > پروجوی (PROJOY)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید پروجوی (PROJOY) تابلو برق

برند : پروجوی (PROJOY)

محصولات برند PROJOY

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ تکفاز قیمت ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات تک استرینگ/ سه فاز قیمت ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ تک فاز قیمت ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 5 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 10 کیلووات دو استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 15 کیلووات سه استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ تومان

نیروگاه 20 کیلووات چهار استرینگ/ سه فاز قیمت ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فروش تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید پروجوی (PROJOY) تابلو برق فروش تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید تجهیزات سولار فروش تابلو برق DC و AC نیروگاه های آنگرید پروجوی (PROJOY)