فروشگاه > سانورتر

تجهیزات برق خورشیدی : سانورتر > سانورتر (اینورتر/شارژر) > ایپیور(EPEVER)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : سانورتر ایپیور(EPEVER) سانورتر (اینورتر/شارژر)

برند : ایپیور(EPEVER)

محصولات برند EPEVER

سانورتر مدل UP1000-M3212 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 12 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۷,۲۱۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1000-M3222 توان خروجی اینورتر 1KVA معادل 800 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۱۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP1500-M3222 توان خروجی اینورتر 1.5KVA معادل 1200 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 20 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP2000-M3322 توان خروجی اینورتر 2KVA معادل 1600 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M3322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 30 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M6322 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۳۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M2142 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 20 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 10 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۲۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-M6142 توان خروجی اینورتر 3KVA معادل 2400 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 10 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M6342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۴۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M8342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 80 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۴۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-M10342 توان خروجی اینورتر 5KVA معادل 4000 وات شارژکنترلر 100 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 30 آمپر مخصوص شارژ کمکی باتری سری UPower قیمت ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP2000-HM6022 توان خروجی اینورتر 2000 وات شارژکنترلر 60 آمپر MPPT ولتاژ 24 ولت ورودی ژنراتور 60 آمپر و قابلیت کار بدون باتری سری Upower - HI قیمت ۲۷,۰۳۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP3000-HM5042 توان خروجی اینورتر 3000 وات شارژکنترلر 50 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 40 آمپر و قابلیت کار بدون باتری سری Upower - HI قیمت ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

سانورتر مدل UP5000-HM8042 توان خروجی اینورتر 5000 وات شارژکنترلر 80 آمپر MPPT ولتاژ 48 ولت ورودی ژنراتور 60 آمپر و قابلیت کار بدون باتری سری Upower - HI قیمت ۵۰,۳۲۰,۰۰۰ تومان

فروش سانورتر ایپیور(EPEVER) سانورتر (اینورتر/شارژر) فروش سانورتر تجهیزات سولار فروش سانورتر ایپیور(EPEVER)