فروشگاه > شارژ کنترلر

تجهیزات برق خورشیدی : شارژ کنترلر > PWM > ایپیور(EPEVER)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : شارژ کنترلر ایپیور(EPEVER) PWM

برند : ایپیور(EPEVER)

محصولات برند EPEVER

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512E سری LS قیمت ۵۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512EU (دارای USB) سری LS قیمت ۵۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 5 آمپر 12 ولت مدل LS0512R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۵۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012E سری LS قیمت ۶۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024E سری LS قیمت ۶۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12 ولت مدل LS1012EU (دارای USB) سری LS قیمت ۶۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۷۵۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024B (دارای پورت شبکه) سری LS قیمت ۹۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل LS1024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۹۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024E سری LS قیمت ۹۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل LS2024R (دارای تایمر) سری LS قیمت ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل LS3024EU (دارای USB) سری LS قیمت ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 10 آمپر 12/24 ولت مدل VS1024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 20 آمپر 12/24 ولت مدل VS2024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024A سری VS قیمت ۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 12/24 ولت مدل VS3024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۱,۹۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 12/24 ولت مدل VS4524AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 12/24 ولت مدل VS6024AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 30 آمپر 48 ولت مدل VS3048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 45 آمپر 48 ولت مدل VS4548AU (دارای USB) سری VS قیمت ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان

شارژکنترلر 60 آمپر 48 ولت مدل VS6048AU (دارای USB) سری VS قیمت ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان

فروش شارژ کنترلر ایپیور(EPEVER) PWM فروش شارژ کنترلر تجهیزات سولار فروش شارژ کنترلر ایپیور(EPEVER)