فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > شبه سینوسی > کارسپا (Carspa)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa) شبه سینوسی

برند : کارسپا (Carspa)

اینورتر شبه سینوسی

محصولات برند Carspa

اینورتر 200 وات 12 ولت سری CAR قیمت ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 300 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 24 ولت سری CAR قیمت ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1200 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1600 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2500 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 12 یا 24 ولت سری CAR قیمت ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

فروش اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa) شبه سینوسی فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa)