فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > تمام سینوسی > کارسپا (Carspa)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa) تمام سینوسی

برند : کارسپا (Carspa)

محصولات برند Carspa

اینورتر 300 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری P قیمت ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 24 ولت سری P قیمت ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری P قیمت ۱۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری P قیمت ۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری P قیمت ۲۴,۳۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 24 ولت سری P قیمت ۳۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان

فروش اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa) تمام سینوسی فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه کارسپا (Carspa)