فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > تمام سینوسی > ایپیور(EPEVER)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه ایپیور(EPEVER) تمام سینوسی

برند : ایپیور(EPEVER)

اینورتر تمام سینوسی


محصولات برند EPEVER

اینورتر 350 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری IP قیمت ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری IP قیمت ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 12 یا 24 ولت سری IP PLUS قیمت ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1500 وات 48 ولت سری IP PLUS قیمت ۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 12 یا 24 ولت سری IP PLUS قیمت ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری IP PLUS قیمت ۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری IP PLUS قیمت ۲۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری IP PLUS قیمت ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 4000 وات 48 ولت سری IP PLUS قیمت ۲۷,۰۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5000 وات 48 ولت سری IP PLUS قیمت ۲۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۵,۰۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری SHI قیمت ۶,۴۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 48 ولت سری SHI قیمت ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 400 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 600 وات 12 یا 24 ولت سری سری NP قیمت ۷,۱۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 1000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 2500 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۱۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 24 ولت سری سری NP قیمت ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 3000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۲۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5000 وات 48 ولت سری سری NP قیمت ۳۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان

 

 

فروش اینورتر منفصل از شبکه ایپیور(EPEVER) تمام سینوسی فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه ایپیور(EPEVER)