فروشگاه > استراکچر(سازه فلزی )

تجهیزات برق خورشیدی : استراکچر(سازه فلزی ) > گالوانیزه گرم > استراکچر (سازه فلزی) - برند آراپل

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : استراکچر(سازه فلزی ) استراکچر (سازه فلزی) - برند آراپل گالوانیزه گرم

برند : استراکچر (سازه فلزی) - برند آراپل

استراکچر (سازه فلزی) 
 
سازه ۲ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم تیپ سبک سری یک ردیف قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سازه ۳ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم تیپ سبک سری یک ردیف قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان


سازه ۶ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سازه ۸ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ تومان

سازه ۱۰ پنل فولادی با پوشش گالوانیزه گرم سری دو ردیف قیمت ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان


سازه یک پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۷۸۰,۰۰۰ تومان

سازه دو پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

سازه سه پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سازه چهار پنل مخصوص سطح شیروانی سری شیروانی قیمت ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان


سازه یک ردیف تیپ سنگین مناسب ۲ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سازه یک ردیف تیپ سنگین مناسب ۳ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۴ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۶ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۸ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۱۰ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۱۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان

سازه دو ردیف تیپ سنگین مناسب ۱۲ عدد پنل خورشیدی تا ۵۵۰ وات از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم سری Large Cell قیمت ۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان


پرلین ریلی 4141 گالوانیزه ای تایپ G با ضخامت 2 میلی متر - طول 2.4 متری سری پروفیل قیمت ۸۷۰,۰۰۰ تومان

پرلین ریلی 4141 گالوانیزه ای تایپ G با ضخامت 2 میلی متر - طول 3 متری سری پروفیل قیمت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

پرلین ریلی 4141 گالوانیزه ای تایپ G با ضخامت 2 میلی متر - طول 3.55 متری سری پروفیل قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان


کلمپ میانی T شکل - آلومینیومی آنودایز شده عرض ۵ سانتی متر - حداقل سفارش 50 عدد - سری CLAMP قیمت ۱۶,۷۰۰ تومان

کلمپ میانی T شکل - آلومینیومی آنودایز شده عرض ۳.۵ سانتی متر - حداقل سفارش 50 عدد - سری CLAMP قیمت ۱۶,۷۰۰ تومان

کلمپ انتهایی Z شکل - آلومینیومی آنودایز شده مناسب پنل ضخامت 30 میل - حداقل سفارش 50 عدد - سری CLAMP قیمت ۱۸,۹۰۰ تومان

کلمپ انتهایی Z شکل - آلومینیومی آنودایز شده مناسب پنل ضخامت 35 میل - حداقل سفارش 50 عدد - سری CLAMP قیمت ۱۸,۹۰۰ تومان

کلمپ انتهایی Z شکل - آلومینیومی آنودایز شده مناسب پنل ضخامت 40 میل - حداقل سفارش 50 عدد - سری CLAMP قیمت ۱۸,۹۰۰ تومان

 

فروش استراکچر(سازه فلزی ) استراکچر (سازه فلزی) - برند آراپل گالوانیزه گرم فروش استراکچر(سازه فلزی ) تجهیزات سولار فروش استراکچر(سازه فلزی ) استراکچر (سازه فلزی) - برند آراپل