نمونه کار ها

مشاهده جزئیات نمونه کار نیروگاه خانگی خورشیدی شرکت آراپل

نیروگاه خانگی خورشیدی


نیروگاه خورشیدی ده کیلووات خانگی بر روی پشت بام برای استفاده کل مجموعه ساختمان.

نمونه کار نیروگاه سولار شرکت آراپل

مشخصات فنی


ظرفیت پروژه : 10 کیلو وات

پنل : 40 عدد پنل 250 وات

باتری: ندارد

حداکثر میزان تولید برق : 50 کیلو وات تولید در روز

نیروگاه خانگی خورشیدی نمونه کار برق خورشیدی برق خورشیدی ویلا برق خورشیدی باغ نیروگاه خورشیدی سولار