نمونه کار ها

مشاهده جزئیات نمونه کار نیروگاه خانگی خورشیدی شرکت آراپل

نیروگاه خانگی خورشیدی


نصب تجهیزات نیروگاه 10 کیلو وات بر روی سقف پارکینگ جهت فروش برق به وزارت نیرو

مشخصات فنی


ظرفیت پروژه : 10 کیلو وات

پنل : 40 عدد پنل 250 وات

باتری: ندارد

حداکثر میزان تولید برق : 56 کیلو وات در روز

نیروگاه خانگی خورشیدی نمونه کار برق خورشیدی برق خورشیدی ویلا برق خورشیدی باغ نیروگاه خورشیدی سولار