بلاگ آموزش

تست راه اندازي و بهره برداري نیروگاه های فتوولتائیک

تست  راه اندازي  و بهره برداري نیروگاه های فتوولتائیکبرق خورشیدی سولار

تست راه اندازي و بهره برداري نیروگاه های فتوولتائیک

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-29

بازرسی سامانه DC

آزمون قطبیت
پیوستگی رسانا‌های زمین حفاظتی و یا رسانا‌های هم بند هم پتانسیل

برچسب زنی و شناسایی

بازرسی سامانه AC
آزمون اندازه گیری جریان رشته

آزمون ولتاژ مدار باز رشته
آزمون اتصال کوتاه رشته فتوولتائیک
آزمون بهره برداری رشته فتوولتائیک
آزمون‌های عملکردی
کارکرد صحیح در حالت عادی
عملکرد جزیره‌ای
مقاومت عایقی آرایه فتوولتائیک

 

 

سلول خورشیدی  پنل خورشیدی انرژی خورشیدی برق خورشیدی سولار انرژی تجدید پذیر باتری خورشیدی شارژ کنترلر خورشیدی اینورتر آبگرمکن خورشیدی انرژی پاک تابش خورشید سیستم های متصل به شبکه   سیستم های منفصل از شبکه آنگرید آفگرید مزرعه خورشیدی  نیروگاه خورشیدی ongride   of gride

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر, آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,مزرعه خورشید