بلاگ آموزش

تابش خورشید

تابش خورشید برق خورشیدی سولار

تابش خورشید

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-24

خورشید کره ای از گازهای داغ میباشد که دمای درونی آن حدود 20 میلیون کلیون میباشد و این دما حاصل از گداخت های هسته ای در مرکز خورشیدی میباشد . 

گداخت هایی که هیدروژن را به هلیوم تبدیل می نماید .

تابش های هسته ای درونی خورشید قابل رویت نمیباشد زیرا که توسط لایه های دیگر خورشیدی پوشیده شده اند و به این ترتیب تنها حرارت ناشی از آن به لایه های بیرونی منتقل میگردد.

سطح خورشید، آفتاب نامیده میشود که دمای حدود 6000 کلوین دارد .

کل توان منتشر شده از خورشید از ضرب کردن چگالی توان منتشر شده با سطح خورشید بدست می آید که برابر با 9.5 ضرب در 10 به توان 25 وات میباشد .

سلول خورشیدی  پنل خورشیدی انرژی خورشیدی برق خورشیدی سولار انرژی تجدید پذیر باتری خورشیدی شارژ کنترلر خورشیدی اینورتر آبگرمکن خورشیدی انرژی پاک تابش خورشید

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , تابش خورشید ,