بلاگ اخبار

تولید دو سوم انرژی های جهان از انرژی های نو تا سال 2050

تولید دو سوم انرژی های جهان از انرژی های نو تا سال 2050برق خورشیدی سولار

تولید دو سوم انرژی های جهان از انرژی های نو تا سال 2050

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-02-18

دکتر اورعی استاد دانشگاه شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران در ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران گفت:

تا سال ۲۰۵۰، میزان ۴۵ درصد تقاضای جهانی، انرژی الکتریکی می‌شود و دو سوم انرژی‌های کل در سال ۲۰۵۰ توسط مزارع بادی و خورشیدی تامین خواهد شد، در ۳۰ سال آینده استفاده از انرژی‌های فسیلی کاهش و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت.

تقاضای انرژی در سال ۲۰۱۵ برابر ۴۰۰ هگزاژول، در سال ۲۰۳۰ برابر ۴۷۰ هگزاژول و در سال ۲۰۵۰ به میزان ۴۵۰ هگزاژول خواهد رسید و این نشان دهنده این است که تقاضای انرژی در سال ۲۰۳۰ به حداکثر خواهد رسید.

در طول سال های آینده بهره‌وری انرژی افزایش یافته، کربن‌زدایی بیشتر صورت خواهد پذیرفت و استفاده از منابع تجدیدپذیر افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

 تا سال ۲۰۵۰ عمق نفوذ برق در جهان به شدت افزایش خواهد یافت و تولید برق ۱۶۰ درصد خواهد شد و سهم سوخت های فسیلی از ۸۱ درصد به ۵۱ درصد خواهد رسید. روند سرمایه گذاری انرژی بادی در اروپا در سال ۲۰۱۸ شامل ۱۷ میلیارد یورو در خشکی و ۱۰ میلیارد یورو دریایی بوده است، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰ درصد سرمایه گذاری اروپا در بخش انرژی متعلق به انرژی بادی بوده و ۱۹۰ مزرعه بادی در ۲۲ کشور به مرحله FID رسیده است.

پنل خورشیدی نیروگاه خورشیدی   برق دار کردن ویلا  آبگرمکن خورشیدی سلول خورشیدی  اینورتر خورشیدی اینورتر منفصل از شبکه 

اینورتر متصل از شبکه  فروش تجهیزات خورشیدی   شارژ کنترلر خورشیدی هزینه احداث نیروگاه خورشیدی   هزینه برق دار کردن ویلا 

تامین 20% انرژِی ارگان ها    سولار  انرژی تجدید پذیر  تعرفه خرید تضمینی برق 

نیروگاه خورشیدی , نیروگاه های مگاواتی خورشیدی , نیروگاه های خورشیدی , اینورتر سه فاز خورشیدی , اینورتر sma , اینورتر fronius . پنل qcells ,سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خ