بلاگ اخبار دنیای IT

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی چیست؟برق خورشیدی سولار

هوش مصنوعی چیست؟

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1399-02-02

 تاريخ هوش مصنوعى  :

هوش مصنوعى علمى است بسيار جوان و روبه رشد. شروع هوش مصنوعى به سال ۱۹۵۰ بازمى گردد يعنى زمانى كه آلن تورينگ مقاله خود را درباره ساخت ماشين هوشمند به رشته تحرير درآورد. در اين مقاله تورينگ روشى را براى تشخيص هوشمندى ماشين ها پيشنهاد داد. روش پيشنهادى تورينگ بيشتر شبيه به يك بازى بود بدين نحو كه يك انسان و يك ماشين روبروى هم و پشت پرده اى قرار مى گرفتند. ماشين بايد با طرح سؤالاتى از انسان او را وادار به پذيرش هوشمند بودن خود مى كرد. روش پيشنهادى تورينگ به شرح زير است: فرض كنيد كه انسانى در يك سمت ديوارى قرار دارد و توانايى برقرار كردن ارتباط به صورت تله تايپ با آن سوى ديگر ديوار را دارا باشد. مكالمه اى ميان دو نفر انجام مى شود اگر پس از پايان مكالمه به آن شخص گفته شود كه در طرف مقابلش نه يك انسان بلكه يك ماشين قرار داشته كه پاسخ او را مى داده است و اين امر بدون پى بردن شخص نسبت به هويت واقعى طرف مقابل انجام شود مى توان آن ماشين را ماشينى هوشمند قلمداد كرد.

نقطه آغاز علم هوش مصنوعى را مى توان به بعد از جنگ جهانى دوم نسبت داد، در آن زمان واينر با توجه به مسائل سايبرنتيك زمينه را براى پيشرفت هوش مصنوعى به وجود آورد و سپس در سال ۱۹۵۰ تورينگ آزمايش بالا را براى اثبات هوشمند بودن يك ماشين پيشنهاد داد و سپس در سال ۱۹۵۶ گروهى از علاقه مندان به هوش مصنوعى در كالج دارتموت گرد هم آمدند و تحقيقات وسيعى را براى هوش مصنوعى آغاز كردند. دهه ۱۹۶۰ را مى توان دهه توسعه و پيشرفت تحقيقات در زمينه هوش مصنوعى ناميد. در اين سال ها بود كه با تلاش هاى دانشمندان هوش مصنوعى، برنامه هاى بازى شطرنج و ربات هاى هوشمند پا به عرصه گذاشتند و پس از آن هر سال پله هاى پيشرفت و ترقى خود را پيمودند. هدف هوش مصنوعى همه افرادى كه نخستين گام ها را در راه معرفى و شناخت هوش مصنوعى برداشتند به دنبال يك هدف بودند و آن نيز رساندن سطح هوش مصنوعى به سطح هوش انسانى بود.

اما امروزه مى دانيم كه مطالعه و بررسى در زمينه هوش و درك مكانيزم آن بسيار پيچيده است، هم اكنون مى توان موضوع هوش را از دو ديدگاه متفاوت مورد بررسى قرار داد:

۱- آگاهى از جهان اطراف چگونه حاصل مى شود و چه طور مى توان از حقايق و كشفيات نتيجه گيرى هوشمندانه اى به عمل آورد؟ ۲- كشف و شهود آگاهانه به اين معنا كه براى رسيدن به هدفى مشخص هزاران راه و بيراهه وجود دارد كه با استفاده از هوش مصنوعى مى توان راه را از بيراهه تشخيص داد. تمایز هوش مصنوعى و هوش انسانى در شبكه ارتباطى مغز انسان سيگنال هاى ارتباطى به صورت پالس هاى الكتريكى وجود دارد. جزء اصلى مغز نرون است كه از ساختمانى سلولى و مجموعه اى از شيارها و خطوط به وجود مى آيد كه اين شيارها محل ورود اطلاعات به نرون هاست و خطوط نيز محل خروج اطلاعات از نرون است. محل اتصال نرون ها به يكديگر را سيناپس مى گويند كه مانند دروازه اى براى ورود و خروج اطلاعات (Data) عمل مى كند، اگر واكنش هاى نرون ها به پالس هاى متفاوت هماهنگى كامل داشته باشند اتفاق هاى مهمى در مغز انسان رخ داده است. گروهى از دانشمندان هوش مصنوعى كه رويكرد مدل مغزى را دنبال مى كنند، شكلى از مدارهاى الكترونيكى را طراحى كرده اند كه تاحدودى شبيه شبكه مغز انسان است ، در اين ساختار هر گروه به تنهايى خود يك پردازنده (CPU) است ولى رايانه هاى معمولى تنها توانايى داشتن بيش از چند CPU را به صورت هم زمان ندارند. هدف از راه اندازى اين شبكه عصبى رايانه اى طراحى مكانيسمى است كه مانند مغز انسان توانايى يادگيرى داشته باشد.

سامانه شبكه عصبى اين كار را از راه ارزش گذارى كمى براى ارتباطات سيگنال ها بين نرون ها انجام مى دهد كه اين مكانيسم ارزش گذارى به وسيله مقاومت ها با تقويت يا تضعيف پالس ها انجام مى شود. باتوجه به تعداد زياد نرون ها در شبكه عصبى خرابى تعدادى از آنها تأثير چندانى بر عملكرد سامانه ندارد تاكنون چند سيستم آزمايشى با استفاده از اين اصول طراحى و ساخته شده اند. ويژگى هاى هوش مصنوعى ماشين هايى كه به عنوان ماشين هاى هوشمند شناخته مى شوند توانايى فكر كردن بدون نياز به انسان را دارد و اين به دليل وجودخصلت هوش مصنوعى Artificial Intelligence دراين گونه ازماشين هاست. ماشين ها تنها در صورتى يك ماشين باهوش شناخته مى شوند كه داراى قابليت هاى خاصى باشد كه يكى از اين ويژگى ها شناخت از وجود خود است كه تاكنون ماشينى كه اين توانايى را به طور كامل داشته باشد به وجود نيامده است، ويژگى بعدى ماشين هاى هوشمند توانايى شناخت محيط پيرامون خود است كه اين امكان در برخى از ماشين هاى هوشمند امروزى كه با نام «ربات هاى امدادگر» شناخته مى شوند وجود دارد، ويژگى بعدى در ماشين هايى كه داراى هوش مصنوعى هستند توانايى نشان دادن عكس العمل در مقابل كنش هاى حاصل از محيط است كه اين امكان نيز در ربات هاى هوشمند امروزى و در دسته خاصى از آن ها باعنوان «ربات هاى كاوشگر» فراهم آمده است. كاربردهاى هوش مصنوعى از كاربردهاى هوش مصنوعى مى توان به موارد زير اشاره كرد

۱ـ طراحى نرم افزارهاى هوشمند: اين گروه از نرم افزارها براى انجام كارهاى تخصصى طراحى شده اند و داراى توانمندى هاى بالايى نيز هستند، پشتوانه اين گونه از برنامه ها وجود يك بانك اطلاعاتى (Data Base) قوى براى پاسخگويى به پرسش هاى مختلف كاربران است. نمونه هايى از اين گونه از نرم افزارها نيز، نرم افزارهايى است كه در آزمون هاى استخدامى و دانشگاهى مورد استفاده قرار مى گيرد. طراحى بازى هاى هوشمند: زمانى كه شما در حال انجام يك بازى رايانه اى هستيد،

2- دشمنان شما از هوش كافى برخوردارند. اگر شما به آن ها شليك كنيد آن ها اقدام به فرار كرده و يا با مقابله به سوى شما شليك خواهند كرد. اين فرآيند نيز به دليل وجود هوش مصنوعى در دشمنان شماست كه آن ها را به واكنش نسبت به شما برمى انگيزاند. ۳ـ طراحى ربات هاى هوشمند: كاربرد عمده ديگر هوش مصنوعى در طراحى ماشين ها به نسبت هوشمند است. ماشين هايى مانند ربات هاى كاوشگر و ربات هاى امدادگر. در ربات هاى امدادگر، ربات بايد در محدوده مورد نظر به دنبال مصدومان حادثه بگردد و پس از يافتن آن ها كمك هاى مورد نياز را در اختيار آن ها قرار دهد كه اين خود نياز به داشتن شناخت از محيط دارد. دسته ديگر ربات ها يعنى ربات هاى كاوش گر بايد به دنبال قطعه مورد نظر در مكانى خاص باشند و يا مسيرى را كه از پيش تعريف شده است دنبال كنند كه اين نيز نيازمند داشتن هوش مصنوعى در اين دسته از ربات ها است. نتيجه هوش مصنوعى هنوز راه درازى در پيش دارد، شبكه سازى عصبى كه در سال هاى گذشته شاهدتغييرات عمده اى نيز بوده است هر روز به دوران رشد و بلوغ خود نزديك تر مى شود. به عنوان مثال پژوهشگران پيش بينى مى كنند كه به كمك فناوى نرم افزارى جديد شبكه هاى عصبى بتوان پيش بينى هاى بسيار دقيقى از بازار سهام به عمل آورد و پيش بينى هاى دقيق ترى مانند مكان فيزيكى سياره ها درسال هاى آتى و اوضاع كره زمين از نظر شرايط زيست محيطى و غيره نيز ميسر خواهد شد. امروزه نگرش تاز ه اى نسبت به هوش مصنوعى به وجود آمده است كه در بسيارى از آزمايشگاه ها در حال بررسى است. پژوهشگران سعى مى كنند دريابند آيا مجموعه اى از ربات هاى نيمه هوشمند مى توانند يك هوش جمعى ايجاد كنند به نحوى كه هوش جمعى حاصل از هوش اعضاى تشكيل دهنده اين مجموعه بيشتر باشد؟ فلسفهٔ هوش مصنوعی بطور کلی ماهیت وجودی هوش به مفهوم جمع آوری اطلاعات، استقرا و تحلیل تجربیات به منظور رسیدن به دانش و یا ارایه تصمیم است. در واقع هوش به مفهوم به کارگیری تجربه به منظور حل مسائل دریافت شده تلقی می‌شود. هوش مصنوعی علم و مهندسی ایجاد ماشینهایی با هوش با به کارگیری از کامپیوتر و الگوگیری از درک هوش انسانی و یا حیوانی و نهایتاً دستیابی به مکانیزم هوش مصنوعی در سطح هوش انسانی است. در مقایسه هوش مصنوعی با هوش انسانی می‌توان گفت که انسان قادر به مشاهده و تجزیه و تحلیل مسایل در جهت قضاوت و اخذ تصمیم است در حالی که هوش مصنوعی مبتنی بر قوانین و رویه‌هایی از قبل تعبیه شده بر روی کامپیوتر است. در نتیجه علی رغم وجود کامپیوترهای بسیار کارا و قوی در عصر حاضر ما هنوز قادر به پیاده کردن هوشی نزدیک به هوش انسان در ایجاد هوشهای مصنوعی نبوده‌ایم. بطور کلّی، هوش مصنوعی را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مابین هوش مصنوعی به عنوان یک هدف، هوش مصنوعی به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی، و یا هوش مصنوعی به عنوان مجموعهٔ فنون و راه کارهایی که توسط مراکز علمی مختلف و صنایع گوناگون تنظیم و توسعه یافته‌است باید تفاوت قائل بود. تکنیک‌ها وزبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی عملکرد اولیه برنامه نویسی هوش مصنوعی ایجاد ساختار کنترلی مورد لزوم برای محاسبه سمبولیک است زبانهای برنامه نویسی LISP,PROLOG علاوه بر اینکه از مهمترین زبانهای مورد استفاده در هوش مصنوعی هستند خصوصیات نحوی ومعنایی انها باعث شده که انها شیوه‌ها و راه حل‌های قوی برای حل مسئله ارایه کنند. تاثیر قابل توجه این زبانها بر روی توسعه AI از جمله توانایی‌های انها بعنوان «ابزارهای فکرکردن» است. در حقیقت همانطور که هوش مصنوعی مراحل رشد خود را طی می‌کند زبانهای LISP ,PROLOG بیشتر مطرح می‌شوند این زبانها کار خود را در محدوده توسعه سیستم‌های AIدر صنعت ودانشگاه‌ها دنبال می‌کنند و طبیعتاً اطلاعات در مورد این زبانها بعنوان بخشی از مهارت هر برنامه نویس AIاست. PROLOG یک زبان برنامه نویسی منطقی است. یک برنامه منطقی دارای یک سری ویژگیهای قانون ومنطق است.

در حقیقت خود این نام از برنامه نویسی PROدر LOGIC می‌آید. در این زبان یک مفسر برنامه را بر اساس یک منطق می‌نویسد.ایده استفاده توصیفی محاسبهٔ اولیه برای بیان خصوصیات حل مسئله یکی از محوریتهای مشارکت PROLOG است که برای علم کامپیوتر بطور کلی و بطور اخص برای زبان برنامه نویسی هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند. LISP: اصولاً LISP یک زبان کامل است که دارای عملکردها و لیست‌های لازمه برای توصیف عملکردهای جدید، تشخیص تناسب و ارزیابی معانی است. LISP به برنامه نویس قدرت کامل برای اتصال به ساختارهای اطلاعاتی را می‌دهد گر چه LISP یکی از قدیمی‌ترین ترین زبانهای محاسباتی است که هنوز فعال است ولی دقت کافی در برنامه نویسی وطراحی توسعه باعث شده که این یک زبان برنامه نویسی فعال باقی بماند. در حقیقت این مدل برنامه نویسی طوری موثر بوده‌است که تعدادی از دیگر زبانها براساس عملکرد برنامه نویسی آن بنا شده‌اند: مثل FP ،ML ،SCHEME یکی از مهمترین برنامه‌های مرتبط با LISP برنامه SCHEME است که یک تفکر دوباره در باره زبان در آن وجود دارد که بوسیله توسعه AI وبرای آموزش واصول علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برق خورشیدی 

سولار 

نیروگاه خورشیدی 

برق خورشیدی شیراز

برق خورشیدی اصفهان

برق خورشیدی کرج

برق خورشیدی چیست

برق خورشیدی ارزان

برق خورشیدی قیمت

برق خورشیدی پشت بام

برق خورشیدی خانگی

برق خورشیدی افغانستان

برق خورشیدی اقساطی

برق خورشیدی ارومیه

برق خورشیدی ایران

برق خورشیدی استان البرز

برق خورشیدی اهواز

برق خورشیدی اراک

برق خورشیدی برای خانه

برق خورشیدی برای چاه کشاورزی

برق خورشیدی برای پمپ کشاورزی

برق خورشیدی برای خانه باغ

برق خورشیدی برای دوربین مداربسته

برق خورشیدی پرتابل

برق پنل خورشیدی

پنل برق خورشیدی

تسهیلات برق خورشیدی پست بانک

مولد برق خورشیدی پرتابل

فروش برق پنل خورشیدی

برق خورشیدی تبریز

برق خورشیدی تهران

برق خورشیدی تولید

برق خورشیدی توانیر

برق خورشیدی تلفن

برق تولید خورشید

خرید برق خورشیدی توسط دولت

چگونه برق خورشیدی تولید کنیم

ثبت نام برق خورشیدی

ثبت نام برق خورشیدی اصفهان

ثبت نام برق خورشیدی مشهد

ثبت نام برق خورشیدی یزد

برق خورشیدی جهت باغ

برق خورشیدی جدا از شبکه

نیروگاه برق خورشیدی جاجرم

بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی جهان

جعبه برق خورشیدی

برق خورشیدی چگونه کار میکند

برق خورشیدی چگونه است

پکیج برق خورشیدی چیست

انرژی خورشیدی چگونه به برق تبدیل می شود

چگونه برق خورشیدی بسازیم

چگونه برق خورشیدی درست کنیم

برق حرارتی خورشیدی متمرکز

نیروگاه برق حرارتی خورشیدی

پکیج برق خورشیدی قابل حمل

تولید برق حرارتی خورشیدی

برق خورشیدی خانگی قیمت

برق خورشیدی خانه

برق خورشیدی خانگی اصفهان

برق خورشیدی خرید

برق خورشیدی خراسان رضوی

تولید برق خورشیدی خانگی

برق خورشیدی دست دوم

برق خورشیدی دزفول

برق خورشیدی در ایران

برق خورشیدی در اصفهان

ذخیره برق خورشیدی

برق خورشیدی روستایی

برق خورشیدی روستا

برق رسانی خورشیدی

برق روشنایی خورشیدی

برق خورشیدی در روستاها

تولید برق رایگان خورشیدی

روستای برق خورشیدی

راندمان برق خورشیدی

برق خورشیدی زنجان

نیروگاه برق خورشیدی زنجان

نیروگاه برق خورشیدی زاهدان

برق خورشیدی لاله زار

ژنراتور برق خورشیدی

ژنراتور برق خورشیدی خانگی

برق خورشیدی سیار

برق خورشیدی سه فاز

برق خورشیدی سولار دست دوم

برق خورشیدی سولار

برق خورشیدی سمنان

برق خورشیدی سنندج

برق خورشیدی ساتبا

برق خورشیدی ساختمان

برق سلول خورشیدی

برق ساز خورشیدی

برق خورشیدی شیپور

برق خورشیدی شاهرود

برق خورشیدی شرکت

شارژ کنترلر برق خورشیدی

برق شارژر خورشیدی

آموزش برق خورشیدی شیراز

نیروگاه برق خورشیدی شیراز

برق خورشیدی صنعتی

برق خورشیدی صنعتی در تهران

برق صفحه خورشیدی

برق صفحات خورشیدی

تولید برق خورشیدی صنعتی

سیستم برق خورشیدی صنعتی

نیروگاه برق خورشیدی صنعتی

قیمت برق خورشیدی صنعتی

برق خورشیدی در صنعت

تولید برق صفحات خورشیدی

طرح برق خورشیدی

طراحی برق خورشیدی

ظرفیت برق خورشیدی ایران

برق خورشیدی عشایری

برق خورشیدی عربستان

برق خورشیدی عشایر

نیروگاه برق خورشیدی عربستان

مولد برق خورشیدی عشایری

پروژه برق خورشیدی عربستان

پکیج برق خورشیدی عشایری

برق خورشیدی در عراق

خرید برق خورشیدی عشایری

برق خورشیدی برای عشایر

برق و انرژی خورشیدی غدیر

برق خورشیدی فروش

برق خورشیدی فروشگاه

برق خورشیدی فتوولتائیک

برق خورشیدی در فارس

فروش برق خورشیدی به دولت

برق خورشیدی قیمت پنل خورشیدی

برق خورشیدی قم

برق خورشید قیمت

سیستم برق خورشیدی قیمت

برق خورشیدی کشاورزی

برق خورشیدی کاشمر

برق خورشیدی کرمانشاه

برق خورشیدی کمیته امداد

برق خورشیدی کاشان

برق خورشیدی کولر گازی

برق خورشیدی کردستان

برق خورشیدی گرگان

برق خورشیدی گراش

برق خورشیدی گیلان

برقگیر خورشیدی

برق خورشیدی برای گلخانه

برق خورشیدی برای گاوداری

لوازم برق خورشیدی

برق خورشیدی مسافرتی

برق خورشیدی مشهد

برق خورشیدی مازندران

برق خورشیدی منزل

برق خورشیدی منازل

برق خورشیدی متصل به شبکه

برق خورشیدی ماینینگ

برق خورشیدی مراکش

برق خورشیدی محاسبه

برق خورشیدی نیروگاه

برق خورشیدی نمایندگی

برق خورشیدی نصب

برق خورشیدی در نیشابور

انرژی خورشیدی برق نیوز

تابلو برق نیروگاه خورشیدی

خرید برق نیروگاه خورشیدی

قیمت برق نیروگاه خورشیدی

فروش برق نیروگاه خورشیدی

تولید برق نیروگاه خورشیدی

برق خورشیدی ویلا

خرید برق خورشیدی وزارت نیرو

انرژی خورشیدی و تولید برق

پکیج برق خورشیدی 500 وات

وام برق خورشیدی

تولید و فروش برق خورشیدی

مزایا و معایب برق خورشیدی

برق خورشیدی همدان

برق خورشیدی هزینه

برق خورشیدی هرات

برق های خورشیدی

نیروگاه برق خورشیدی همدان

برق خورشیدی در هند

قیمت برق خورشیدی همراه

برق خورشیدی یزد

برق خورشیدی یوسف آباد

نیروگاه برق خورشیدی یزد

تولید برق خورشیدی یزد

برق خورشیدی برای یخچال

یارانه برق خورشیدی

یخچال برق خورشیدی

هزینه ی برق خورشیدی

هزینه ی تولید برق خورشیدی

برق خورشیدی 12 ولت

پکیج برق خورشیدی 100 وات

برق خورشیدی 220 ولت

برق خورشیدی 2 کیلووات

پکیج برق خورشیدی 20 کیلو وات

برق خورشیدی 3000 وات

برق 3 فاز خورشیدی

قیمت برق خورشیدی 3 فاز

پکیج برق خورشیدی 3000 وات

تعرفه خرید برق خورشیدی 97

تعرفه خرید برق خورشیدی 98

قیمت خرید برق خورشیدی 98

نرخ خرید برق خورشیدی 98

قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی 98

قیمت خرید تضمینی برق خورشیدی 97

نرخ خرید تضمینی برق خورشیدی 97

انرژی خورشیدی چیست

انرژی خورشیدی در ایران

انرژی خورشیدی قیمت

انرژی خورشیدی ایران

انرژی خورشیدی خانگی

انرژی خورشیدی مقاله

انرژی خورشیدی انواع

انرژی خورشیدی الکتریکی

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی , یوپی اس , ups , نیروگاه های خورشیدی , هزینه احداث نیروگاه خورشیدی , اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید,