بلاگ آموزش

DCS چیست ؟

DCS چیست ؟برق خورشیدی سولار

DCS چیست ؟

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-10-29

با توجه به گران بودن تجهیزات در پست های فشار قوی ، وجود سیستم های کمکی مانند کنترل ، نظارت و حفاظت در این پست ها ضروری می باشد. علاوه براین با توجه به این که پست های فشار قوی گره های شبکه قدرت هستند، عملکرد صحیح تجهیزات هر پست فشار قوی تاثیر عمده ای بر عملکرد کل شبکه دارد. لذا انجام حفاظت یا نظارت و کنترل دقیق تجهیزات در پست ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

 

-به مجموعه ای از تجهیزات که عملکردهای حفاظت ، کنترل و نظارت را در پست ها انجام می دهند، تجهیزات ثانویه اطلاق می شود. از نظر سیستم ثانویه ( سیستم کنترل ) می توان پست های فشار قوی را به دو دسته با کنترل مرسوم و با کنترل اتوماسیون تقسیم کرد.

 

-در نوع اول ، تجهیزات فشار قوی که در محوطه پست قرار دارند را بوسیله کابل از محوطه به اتاق کنترل متصل می کنند. در اتاق کنترل تجهیزات حفاظت ، نظارت وکنترل در تابلوهایی نصب شده اند و اطلاعات پس از ورود به اتاق کنترل ، وارد این تابلوها می شوند. شمای کلی پست و تجهیزات بصورت دیاگرام تک خطی بر روی تابلوهای کنترل پیاده سازی می شوند. در این سیستم بسیاری از تجهیزات ( مانند رله های کمکی ) از نوع الکترومکانیکی و یا الکترونیکی هستند. عملکردهای حفاظت و کنترل تقریباً به صورت مستقل و مجزا پیاده سازی شده وارتباط آنها با سیم کشی برقرار می شود.

 

-در سیستم های نوع دوم(DCS) ، از تجهیزات دیجیتال برای پردازش و از شبکه های مخابراتی دیجیتال برای انتقال اطلاعات استفاده می شود. اطلاعات تجهیزات کنترل ، حفاظت و نظارت از نوع دیجیتال هستند. ارتباط اپراتور با سیستم به جای تابلوهای کنترل بوسیله یک یا چند کامپیوتر برقرار شده و برای پیاده سازی اینترلاک بین تجهیزات به جای رله های کمکی از نرم افزار استفاده می شود.

برق خورشیدی. سولار .نیروگاه خورشیدی .برق خورشیدی تهران .برق خورشیدی کرج .برق خورشیدی قزوین .برق خورشیدی ایران. سولار. احداث نیروگاه خورشیدی .