بلاگ اخبار

شرایط و مراحل خرید برق تضمینی

شرایط و مراحل خرید برق تضمینیبرق خورشیدی سولار

شرایط و مراحل خرید برق تضمینی

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-23

شرایط و مراحل خرید برق تضمینی 20 ساله انرژی خورشیدی از مشترکین

مشترکینی که دارای انشعاب برق هستند می‌توانند نیروگاه‌های خورشیدی احداث کنند و به مدت ۲۰ سال به صورت تضمینی برق تولید شده توسط این نیروگاه‌ها را به شبکه سراسری برق تزریق کنند و درآمد کسب کنند.

نرخ خرید پایه برق خورشیدی در حال حاضر به شرح زیر است:

1 نیروگاه های زیر20 کیلووات 8000 ریال
2 نیروگاه های زیر 100 کیلووات 7000 ریال

مبلغ واریزی به حساب مشترکین هر دو ماه یکبار صورت می گیرد.

از سال یازدهم نرخ پایه خرید تضمینی 30 درصد کاهش می یابد.

سازمان های دولتی اجازه استفاده از بودجه دولتی برای احداث نیروگاه خورشیدی را ندارند.اما امکان واگذاری فضای ساختمان های اداری به صورت اجاره ای به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای این موضوع وجود دارد.در این صورت ارائه وکالت محضری واگذاری فضای ساختمان به سرمایه گذار الزامی است.

داشتن انشعاب برق در محل مورد تقاضا برای نصب نیروگاه خورشیدی الزامی است.

حداکثرظرفیت سامانه خورشیدی قابل احداث محدود به ظرفیت انشعاب برق مشترک و تا سقف 100 کیلووات می باشد.

صدور مجوز احداث نیروگاه و عقد قرارداد 20 ساله برای تمام مشترکین انواع تعرفه‌های خانگی،تجاری،صنعتی وکشاورزی مقدور می‌باشد.

تمام هزینه‌های احداث نیروگاه و خریداری تجهیزات واجرای آن بعهده متقاضی بوده و با نظارت شرکت توزیع برق انجام می شود.

نیروگاه خورشیدی توسط شرکت توزیع برق به شبکه متصل می‌شود وانرژی تولید شده با کنتور مجزا به شبکه برق سراسری تزریق و اندازه گیری می‌شود که از کنتور انرژی مصرفی مشترک مجزاست.

مشترک همچنان تمام انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از شبکه سراسری برق و از طریق کنتور برقی که داشت مصرف می کند، بنابراین تغییری در مبلغ فیش برق دریافتی ایشان به وجود نخواهد آمد.

پس ازپایان دوره خرید تضمینی، سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در قالب قرارداد دوجانبه، بورس انرژی، بازار برق و یا هر قالب مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود. صادرات برق نیروگاه های موضوع این مصوبه منوط به در یافت مجوز جداگانه خواهد بود.

به منظور حمایت از بومی سازی و ساخت داخل نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، نرخ خرید از واحدهایی که با تجهیزات برخوردار از دانش فنی، طراحی و ساخت داخل احداث می شوند. حداکثر تا 30 درصد متناسبا افزایش می یابد. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژي برق (ساتبا) موظف است جداول وزنی مربوطه رابه تفکیک اجزا و فناوری تعیین و اعلام نماید.

در صورت انتفاع سرمایه گذاران از کمک های بلاعوض دولتی در احداث نیروگاه موضوع قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی برق آنها برای اجتناب از احتساب مضاعف متناسبا اصلاح خواهد شد.

نرخ های موضوع این مصوبه برای قراردادهایی اعمال می شود که نیروگاه موضوع قرارداد طی حداکثر 18 ماه از زمان عقد قرارداد به بهره برداری تجاری برسد. در صورت تأخیر در بهره برداری تجاری، آخرین نرخ مصوب وزارت نیرو در زمان شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه ملاک عمل برای دوره باقیمانده قرارداد خواهد بود.

خرید برق تضمینی , برق خورشیدی, سولار, انرژی پاک ,آراپل ,خرید 20ساله برق, انشعاب برق ,نیروگاه خورشیدی, انرژی تجدید پذیر, کسب درآمد ,ساتبا