بلاگ آموزش

پنل های خورشیدی رودویز

پنل های خورشیدی رودویزبرق خورشیدی سولار

پنل های خورشیدی رودویز

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1396-11-15

برف جاده ها به کمک پنل های خورشیدی آب می شود

استارت آپ "سولار رودویز" در ایالت آیداهوی آمریکا، نسل جدیدی از پنل های خورشیدی جاده ای ساخته که قرار است جاده میسوری 66 را بپوشاند.

این پنل ها با استفاده از انرژی تولیدی خود، برف روی جاده را آب کرده و از لغزندگی مسیر جلوگیری می کنند.

با این تکنولوژی هم هزینه ها و سختی پاک کردن جاده برطرف می شود و هم استفاده از پاک کننده های جاده ای دشمن محیط زیست کاهش می یابد.

جالب است بدانید که شکل این پنل ها بر خلاف معمول شش ضلعی است!

برق خورشیدی , سولار , انرژی خورشیدی, پنل های خورشیدی, نسل جدید پنل ها , انرژی پاک