بلاگ آموزش

آیامیدانید فرق بین باتری یو پی اس با باتری اتومبیل چیست؟؟!!

آیامیدانید فرق بین باتری یو پی اس با باتری اتومبیل چیست؟؟!!برق خورشیدی سولار

آیامیدانید فرق بین باتری یو پی اس با باتری اتومبیل چیست؟؟!!

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1398-02-28

 اکثر باتریهایی که در ups استفاده میشوند مشابه باتریهایی هستند که در اتومبیلها مورد استفاده قرارمیگیرند یعنی باتریهای سربی – اسیدی 12 ولت، اگر چه تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد.
 باتری های اتومبیل نیروی الکتریسیته را با استفاده از واکنش اسیدسولفوریک بر روی صفحات سربی که درمایع معلق است تولید میکنند، به همین دلیل به آنها باتریهای " معلق درمایع" میگویند.

نیروگاه خورشیدی ،مدیریت پروژه های سولار ، سولار، پنل خورشیدی ، فروشگاه انرژِی خورشیدی ، برق خورشیدی ، تامین برق با استفاده از خورشیدی ، نیروگاه آنگرید، نیروگاه آفگرید ، سولار ، انرژی تجدید پذیر ،