بلاگ آموزش

ردیاب خورشیدی (سیستم tracking)

ردیاب خورشیدی (سیستم tracking)برق خورشیدی سولار

ردیاب خورشیدی (سیستم tracking)

  • نویسنده : امیر دهقان
  • تاریخ :
  • 1397-03-02

موقعیت ظاهری خورشید در آسمان در طول روز روی قوسی از دایره بین شرق و غرب موسوم به زاویه سمت Angle Azimuth و همچنین زاویه ارتفاع Angle Altitude  آن در طول سال بین شمال و جنوب متغیر است.
برای افزایش راندمان پنلهای سولار، میبایست زاویه پنلها پیرو موقعیت ظاهری خورشید در آسمان تغییر کند، به نحوی که زاویه تابشهمیشه عمود بر سطح صفحه باشد. جهت تنظیم خودکار زاویه پنلها از وسیله ای به نام ردیاب Tracker استفاده میشود که رایجترین انواع آن به شرح زیر میباشد:
Single-Axis Tracker:محوره تک ردیاب
این نوع ردیاب دارای یک درجه آزادی و یک موتور جهت تنظیم زاویه پنل از هنگام طلوع خورشید از شرق تا غروب خورشید در غربجهت تنظیم زاویه سمت Azimuth میباشد. زاویه بهینه ارتفاع پنلها توسط نصب کننده سیستم بسته به استراتژی توضیح داده شده در بخش دوم روی یک مقدار ثابت برای تمام طول سال یا شروع هر فصل یا شروع هر نیمسال یک بار تنظیم میگردد.
Dual-Axis Tracker محوره دو ردیاب
این نوع ردیاب دارای دو درجه آزادی و دو موتور مستقل می باشد و هر دو زاویه سمت Azimuth ارتفاع Altitude توسط آن تنظیم میگردد. این نوع ردیاب بازده سیستم را از ردیاب نوع اول بیشتر بهتر میبخشد، اما به دلیل پیچیدگی مکانیسم سخت افزاری و نرم افزاری کنترلر دو جهته آن، از نظر هزینه تفاوت چشمگیری نسبت به نوع تک محوره دارد. همچنین به دلیل حرکات دوگانه موتورهادر راستای زوایای سمت و ارتفاع، پنلها به فضای باز بیشتری در اطراف خود نیاز دارند.

سلول خورشیدی , پنل خورشیدی ,انرژی خورشیدی ,برق خورشیدی ,سولار ,انرژی تجدید پذیر ,باتری خورشیدی ,شارژ کنترلر خورشیدی ,اینورتر ,آبگرمکن خورشیدی ,انرژی پاک , انرژِی تجدید پذیر آنگرید, آفگرید , سیستم های متصل به شبکه , سیستم های منفصل از شبکه ,