فروشگاه > آبگرمکن خورشیدی

تجهیزات برق خورشیدی : آبگرمکن خورشیدی > آبگرمکن تحت فشار > JIDELE

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : آبگرمکن خورشیدی JIDELE آبگرمکن تحت فشار

برند : JIDELE

آبگرمکن خورشیدی    150 لیتری     تحت فشار  mpa 0.6    مدل JDL-HP15-58/1.8      قیمت : (3.840.000 تومان )

آبگرمکن خورشیدی    180 لیتری     تحت فشار  mpa 0.6    مدل JDL-HP18-58/1.8    قیمت : (4.500.000 تومان )

آبگرمکن خورشیدی    200 لیتری     تحت فشار  mpa 0.6    مدل JDL-HP20-58/1.8    قیمت : (4.780.000 تومان )

آبگرمکن خورشیدی    240 لیتری     تحت فشار  mpa 0.6    مدل JDL-HP24-58/1.8    قیمت : (5.530.000 تومان )

آبگرمکن خورشیدی    300 لیتری     تحت فشار  mpa 0.6    مدل JDL-HP30-58/1.8    قیمت : (5.850.000 تومان )

مخزن کمکی  آبگرمکن کم فشار   قیمت  650.000  تومان 

 کنترلر سطح و دمای آب     قیمت  720.000  تومان 

فروش آبگرمکن خورشیدی JIDELE آبگرمکن تحت فشار فروش آبگرمکن خورشیدی تجهیزات سولار فروش آبگرمکن خورشیدی JIDELE