فروشگاه > اینورتر متصل به شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر متصل به شبکه > FRONIUS PRIMO > FRONIUS

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر متصل به شبکه FRONIUS FRONIUS PRIMO

برند : FRONIUS

اینورتر 5 کیلووات تک فاز سری Lite سری قیمت ۳۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5 کیلووات  سه فاز سری Lite سری قیمت ۴۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 5 کیلووات سه فاز سری Full سری قیمت ۴۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 10 کیلووات سه فاز سری Lite سری قیمت ۶۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 10 کیلووات سه فاز سری Full سری قیمت ۶۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 15 کیلووات سه فاز سری Lite سری قیمت ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 15 کیلووات سه فاز سری Full سری قیمت ۷۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 20 کیلووات سه فاز سری Lite سری قیمت ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 20 کیلووات سه فاز سری Full سری قیمت ۸۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 25 کیلووات سه فاز سری Lite ECO سری قیمت ۸۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

اینورتر 25 کیلووات سه فاز سری Full ECO سری قیمت ۸۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان

فروش اینورتر متصل به شبکه FRONIUS FRONIUS PRIMO فروش اینورتر متصل به شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر متصل به شبکه FRONIUS