فروشگاه > اینورتر متصل به شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر متصل به شبکه > FRONIUS PRIMO > FRONIUS

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر متصل به شبکه FRONIUS FRONIUS PRIMO

برند : FRONIUS

اینورتر متصل به شبکه   تکفاز        مدل   FRONIUS PRIMO 5.0.1      قیمت (17.000.000 تومان )   سری لایت 

اینورتر متصل به شبکه   سه فاز        مدل   FRONIUS PRIMO 10.0.3      قیمت (27.900.000 تومان )  سری فول 

اینورتر متصل به شبکه   سه فاز        مدل   FRONIUS PRIMO 15.0.3      قیمت (31.000.000 تومان )   سری فول

اینورتر متصل به شبکه   سه فاز        مدل   FRONIUS PRIMO 25.0.3      قیمت (38.500.000 تومان )   سری فول

فروش اینورتر متصل به شبکه FRONIUS FRONIUS PRIMO فروش اینورتر متصل به شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر متصل به شبکه FRONIUS