فروشگاه > اینورتر متصل به شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر متصل به شبکه > BLUE PLANET > KACO

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر متصل به شبکه KACO BLUE PLANET

برند : KACO

اینورتر متصل به شبکه     آنگرید    سه فاز        مدل  kaco blueplanet 10.0 tl3     قیمت (68.890.000 تومان )

اینورتر متصل به شبکه     آنگرید    سه فاز        مدل  kaco blueplanet 15.0 tl3     قیمت (82.220.000 تومان ) 

اینورتر متصل به شبکه     آنگرید    سه فاز        مدل  kaco blueplanet 20.0 tl3     قیمت (87.220.000 تومان ) 

فروش اینورتر متصل به شبکه KACO BLUE PLANET فروش اینورتر متصل به شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر متصل به شبکه KACO