فروشگاه > سانورتر

تجهیزات برق خورشیدی : سانورتر > MPPT > Voltronics

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : سانورتر Voltronics MPPT

برند : Voltronics

سانورتر تمام سینوسی   1 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT    مدل 1KVA AXPERT MKS  قیمت (4.720.000 تومان )   1kva / 800watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی  1.5 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT    مدل 1.5KVA AXPERT MKS  قیمت (5.020.000 تومان )   1kva /1200watt /12 v

سانورتر تمام سینوسی  1.5 کاوا   برندVoltronics     تکنولوژِی MPPT   مدل 1.5KVA AXPERT MKS  قیمت (5.020.000 تومان )   1kva /1200watt /24v

سانورتر تمام سینوسی   2 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT   مدل 2KVA AXPERT MKS  قیمت (7.050.000 تومان )   2kva / 1600watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT   مدل 3KVA AXPERT MKS  قیمت (7.800.000 تومان )   3kva / 2400watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   4 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT   مدل 4KVA AXPERT MKS  قیمت (12.500.000 تومان )   4kva / 3200watt /48 v

سانورتر تمام سینوسی   5 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی MPPT    مدل 5KVA AXPERT MKS  قیمت (14.900.000 تومان )   5kva / 4000watt /48 v

فروش سانورتر Voltronics MPPT فروش سانورتر تجهیزات سولار فروش سانورتر Voltronics