فروشگاه > سانورتر

تجهیزات برق خورشیدی : سانورتر > pwm > Voltronics

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : سانورتر Voltronics pwm

برند : Voltronics

سانورتر تمام سینوسی   1 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی PWM    مدل 1KVA AXPERT KS  قیمت (4.250.000 تومان )   1kva / 800watt /12 v

سانورتر تمام سینوسی   2 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی PWM    مدل 2KVA AXPERT KS  قیمت (5.250.000 تومان )   2kva / 1600watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی PWM    مدل 3KVA AXPERT KS  قیمت (6.150.000 تومان )   3kva / 2400watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   4 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی PWM    مدل 4KVA AXPERT KS  قیمت (10.000.000 تومان )   4kva / 3200watt /48 v

سانورتر تمام سینوسی   5 کاوا   برندVoltronics       تکنولوژِی PWM    مدل 5KVA AXPERT KS  قیمت (11.600.000 تومان )   5kva / 4000watt /48 v

فروش سانورتر Voltronics pwm فروش سانورتر تجهیزات سولار فروش سانورتر Voltronics