فروشگاه > سانورتر

تجهیزات برق خورشیدی : سانورتر > MPPT > Sunverter EPEVER

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : سانورتر Sunverter EPEVER MPPT

برند : Sunverter EPEVER

سانورتر تمام سینوسی   1 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt     مدل UP1000-M3212   قیمت (4.250.000 تومان )   1kva / 800watt /12 v

سانورتر تمام سینوسی   1 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP1000-M3222    قیمت (4.480.000 تومان )   1kva / 800watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   1.5 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP1500-M3222    قیمت (4.600.000 تومان )   1.5kva / 1200watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   2 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP2000-M3222    قیمت (6.350.000 تومان )   2kva / 1600watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP3000-M3322    قیمت (6.800.000 تومان )   3kva / 2400watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP3000-M6322    قیمت (8.500.000 تومان )  60a current / 3kva / 2400watt /24 v

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP3000-M2142    قیمت (7.150.000 تومان )   20a current  /3kva / 2400watt /48 v   

سانورتر تمام سینوسی   3 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP3000-M6142    قیمت (8.800.000 تومان )   60a current  /3kva / 2400watt /48 v   

سانورتر تمام سینوسی   5 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP5000-M6342    قیمت (12.000.000 تومان )   60a current  /5kva / 4000watt /48 v   

سانورتر تمام سینوسی   5 کاوا   برند epever    تکنولوژی mppt    مدل UP5000-M8342    قیمت (13.200.000 تومان )   80a current  /5kva / 4000watt /48 v   

فروش سانورتر Sunverter EPEVER MPPT فروش سانورتر تجهیزات سولار فروش سانورتر Sunverter EPEVER