فروشگاه > پنل خورشیدی

تجهیزات برق خورشیدی : پنل خورشیدی > مونو کریستال > OSDA ISOLA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : پنل خورشیدی OSDA ISOLA مونو کریستال

برند : OSDA ISOLA

پنل 10 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 10WATT   (قیمت  220.000 تومان )

پنل 20 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 20WATT   (قیمت  345.000 تومان )

پنل 30 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 30WATT   (قیمت  440.000 تومان )

پنل 40 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 40WATT   (قیمت  525.000 تومان )

پنل 50 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 50WATT   (قیمت  680.000 تومان )

پنل 80 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 80WATT   (قیمت  910.000 تومان )

پنل 100 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 10WATT   (قیمت  1.145.000 تومان )

پنل 120 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 120WATT   (قیمت  1.280.000 تومان )

پنل 180 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 180WATT   (قیمت  1.400.000 تومان )

پنل 260 وات برند OSDA    مونو کریستال  OSDA 260WATT   (قیمت  1.920.000 تومان )

 

 

 

 

 

 

فروش پنل خورشیدی OSDA ISOLA مونو کریستال فروش پنل خورشیدی تجهیزات سولار فروش پنل خورشیدی OSDA ISOLA