فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > MODIFIED SINE > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE

برند : CARSPA

اینورترشبه سینوسی      برند carspa      مدل  UPS 1000U-122   قیمت (1.250.000 تومان )   /  1000 وات 12 ولت  With Battery charger

اینورترشبه سینوسی      برند carspa      مدل  ENC-1210   قیمت (420.000 تومان )   /  12 ولت 10 آمپر With Battery charger    

اینورترشبه سینوسی      برند carspa      مدل  ENC-1220   قیمت (580.000 تومان )   /  12 ولت 20 آمپر With Battery charger    

اینورترشبه سینوسی      برند carspa      مدل  ENC-2410   قیمت (580.000 تومان )   / 24  ولت 10 آمپر With Battery charger    

فروش تجهیزات خورشیدی 

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA MODIFIED SINE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA