فروشگاه > باتری

تجهیزات برق خورشیدی : باتری > ُسیلد اسید > HITACO

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : باتری HITACO ُسیلد اسید

برند : HITACO

باتری 4.5 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (175.000 تومان )

باتری 7.2 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (225.000 تومان )

باتری 12 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (385.000 تومان )

باتری 28 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (785.000 تومان )

باتری 42 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (1.260.000 تومان )

باتری 65 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (1.580.000 تومان )

باتری 100 آمپر ( یو پی اسی )   سیلد اسید     برند HITACO       قیمت (2.315.000 تومان )

فروش باتری HITACO ُسیلد اسید فروش باتری تجهیزات سولار فروش باتری HITACO