فروشگاه > اینورتر منفصل از شبکه

تجهیزات برق خورشیدی : اینورتر منفصل از شبکه > PURE SINE WAVE > CARSPA

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : اینورتر منفصل از شبکه CARSPA PURE SINE WAVE

برند : CARSPA

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 600U-122     قیمت (1.730.000 تومان )   /  600 وات 12 ولت  With Battery charger

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 600U-242     قیمت (1.730.000 تومان )   /  600 وات 24 ولت  With Battery charger

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 1000U-122     قیمت (2.330.000 تومان )   /  1000 وات 12 ولت  With Battery charger

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 1000U-242     قیمت (2.330.000 تومان )   /  1000 وات 24 ولت  With Battery charger

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 2000U-122     قیمت (4.300.000 تومان )   /  2000 وات 12 ولت  With Battery charger

اینورتر تمام سینوسی      برند carspa      مدل  CPS 2000U-242     قیمت (4.300.000 تومان )   /  2000 وات 24 ولت  With Battery charger

فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA PURE SINE WAVE فروش اینورتر منفصل از شبکه تجهیزات سولار فروش اینورتر منفصل از شبکه CARSPA