فروشگاه > شارژ کنترلر

تجهیزات برق خورشیدی : شارژ کنترلر > pwm > EP SOLAR (epever)

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : شارژ کنترلر EP SOLAR (epever) pwm

برند : EP SOLAR (epever)

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS1024BN     (قیمت 485.000 تومان )   - 10 آمپر 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS2024BN     (قیمت 595.000 تومان )   - 2آمپر 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS3024BN     (قیمت 835.000 تومان )   - 30 آمپر 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS4524BN     (قیمت 1.045.000 تومان )   - 45 آمپر 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS6024BN     (قیمت 1.295.000 تومان )   - 60 آمپر 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS2048BN     (قیمت 915.000 تومان )   - 20 آمپر -48 ولت 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS3048BN     (قیمت 1.120.000 تومان )   - 30 آمپر -48 ولت 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS4548BN     (قیمت 1.330.000 تومان )   - 45 آمپر -48 ولت 

شارژ کنترلر PWM   برند EP SOLAR    مدل VS6048BN     (قیمت 1.520.000 تومان )   - 60 آمپر -48 ولت 

مزایا : 

With communication
port and remote
temperature sensor
interface

فروش شارژ کنترلر EP SOLAR (epever) pwm فروش شارژ کنترلر تجهیزات سولار فروش شارژ کنترلر EP SOLAR (epever)