فروشگاه > پنل خورشیدی

تجهیزات برق خورشیدی : پنل خورشیدی > YL100C-18B > yingli

فروشگاه برق خورشیدی سولار

فروش : پنل خورشیدی yingli YL100C-18B

برند : yingli

اطلاعات فنی

توان ماکزیمم    100

WEIGHT=8

IMP A=5.5

VMP A=18.18

ISC A=5.97

VOC V=22.61

SIZE =120*670*25

فروش پنل خورشیدی yingli YL100C-18B فروش پنل خورشیدی تجهیزات سولار فروش پنل خورشیدی yingli