بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

 روشهای استفاده از اتلاف گرمای خروجی ناشی از تولید انرژی برق خورشیدی

روشهای استفاده از اتلاف گرمای خروجی ناشی از تولید انرژی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-18

نیروگاههای سیکل ترکیبی بسیار کارآمدتر از نیروگاههای معمولی هستند زیرا آنها اتلاف گرمای خرو...

مشاهده محتوا

انرژی بادی و ظرفیتهای منصوبه موجود برق خورشیدی

انرژی بادی و ظرفیتهای منصوبه موجود

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-18

رشد چشمگیر صنعت انرژی باد در جهان در سال 2008 بیانگر این واقعیت بوده که کارشناسان این انرژ...

مشاهده محتوا

ضرورت سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی برق خورشیدی

ضرورت سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-18

صنعت جهانی 12 میلیارد دلاری انرژی خورشیدی در حال حاضر عمده ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در را...

مشاهده محتوا

سیستمهای انرژی خورشیدی تولید برق برق خورشیدی

سیستمهای انرژی خورشیدی تولید برق

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-16

تولید نیروی برق بستگی به قدرت اقتصادی هر کشور دارد به همین علت افزایش تولید الکتریسیته بعن...

مشاهده محتوا

تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر برق خورشیدی

تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-15

در حال حاضر حداقل تعداد 105 کشور انواع مختلفی از اقدامات خود را در راستای توسعه تولید برق...

مشاهده محتوا

تولید انرژی پاک بااستفاده از جاذبه ماه برق خورشیدی

تولید انرژی پاک بااستفاده از جاذبه ماه

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-15

کره ماه نیز یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر قابل توجه بوده لیکن کمتر از انرژی خورشیدی به آن ت...

مشاهده محتوا

استفاده از انرژي زمين گرمايي برق خورشیدی

استفاده از انرژي زمين گرمايي

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-15

از دوران باستان، استفاده مستقيم از آب داغ به عنوان منبع انرژي مرسوم بوده رومي ها، چيني ها،...

مشاهده محتوا

مکانهای مناسب انرژي زمين گرمايي برق خورشیدی

مکانهای مناسب انرژي زمين گرمايي

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-12-14

اغلب منابع «انرژي زمين گرمايي» در اعماق زمين جاي داشته و نشانه مشخصي هم براي ي...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل