بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی برق خورشیدی

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-14

در تکنولوژی  (Half size cells  (Half cut (نیم سلولی ) سلولهای یک پنل استاندارد ب...

مشاهده محتوا

قیمت واقعی برق چقدر است؟ برق خورشیدی

قیمت واقعی برق چقدر است؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

 کارشناسان اقتصاد انرژی می گویند در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه...

مشاهده محتوا

اخبار روز انرژی دنیا برق خورشیدی

اخبار روز انرژی دنیا

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

✅ کمپانی انرژی تجدیدپذیر juwi، شروع به ساخت سومین نیروگاه فتوولتاییک خود در ویتنام با ظرفی...

مشاهده محتوا

سرنوشت پروژهای خورشیدی برق خورشیدی

سرنوشت پروژهای خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

 کمپانی‌های Canadian Solar و Pensionskassernes Administration) PKA) دانمارک معام...

مشاهده محتوا

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟ برق خورشیدی

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟صفحات خورشیدی مددجویان...

مشاهده محتوا

 برقگير لوله اي برق خورشیدی

برقگير لوله اي

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگيرها شامل يك فاصله هوايي براي جرقه زدن در فضاي بيروني و يك فاصله ديگر در درون...

مشاهده محتوا

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي) برق خورشیدی

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگير ها به صورت دو الكترود يا دو شاخك هستند كه متناسب با ولتاژ كار ، در فاصله مع...

مشاهده محتوا

قیمت واقعی برق چقدر است برق خورشیدی

قیمت واقعی برق چقدر است

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-07

   کارشناسان اقتصاد انرژی می گویند در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل