آراپل برق خورشیدی برق خورشیدی ، احداث نیروگاه ، فروش قطعات ، ابگرم کن خورشیدی، باطری ، یو پی اس. 02632736679 info@power-solar.co

بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

معضل زباله های پنل های خورشیدی که در آینده با آن رو به رو هستیم برق خورشیدی

معضل زباله های پنل های خورشیدی که در آینده با آن رو به رو هستیم

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-19

معضل زباله های پنل های خورشیدی که در آینده با آن رو به رو هستیم انبوه ضایعات حا...

مشاهده محتوا

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی برق خورشیدی

 تکنولوژی halfcell پنلهای خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-14

در تکنولوژی  (Half size cells  (Half cut (نیم سلولی ) سلولهای یک پنل استاندارد ب...

مشاهده محتوا

قیمت واقعی برق چقدر است؟ برق خورشیدی

قیمت واقعی برق چقدر است؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

 کارشناسان اقتصاد انرژی می گویند در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه...

مشاهده محتوا

اخبار روز انرژی دنیا برق خورشیدی

اخبار روز انرژی دنیا

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

✅ کمپانی انرژی تجدیدپذیر juwi، شروع به ساخت سومین نیروگاه فتوولتاییک خود در ویتنام با ظرفی...

مشاهده محتوا

سرنوشت پروژهای خورشیدی برق خورشیدی

سرنوشت پروژهای خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

 کمپانی‌های Canadian Solar و Pensionskassernes Administration) PKA) دانمارک معام...

مشاهده محتوا

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟ برق خورشیدی

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-10

سرنوشت طرح «نصب مولدهای خورشیدی در خانه مددجویان» چه شد؟صفحات خورشیدی مددجویان...

مشاهده محتوا

 برقگير لوله اي برق خورشیدی

برقگير لوله اي

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگيرها شامل يك فاصله هوايي براي جرقه زدن در فضاي بيروني و يك فاصله ديگر در درون...

مشاهده محتوا

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي) برق خورشیدی

برقگير ميله اي ( جرقه گير با فواصل هوايي)

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1397-08-09

اين نوع برقگير ها به صورت دو الكترود يا دو شاخك هستند كه متناسب با ولتاژ كار ، در فاصله مع...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل