بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

راندمان سلول های خورشیدی برق خورشیدی

راندمان سلول های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-12

راندمان در سلول های خورشیدی به چه معناست؟  راندمان سلول خورشیدی نسبت توان الکتریکی خ...

مشاهده محتوا

مجوز تملک زمین برای احداث نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

مجوز تملک زمین برای احداث نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: ساتبا از لحاظ تملک زمین چه همکاری می نماید؟ ج:پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث م...

مشاهده محتوا

مجوز محیط زیست برق خورشیدی

مجوز محیط زیست

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا نیروگاه های تجدیدپذیر نیاز به دریافت مجوز محیط زیست دارند ؟ ج: بله، با توجه به تنوع...

مشاهده محتوا

مجوزاتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

مجوزاتصال به شبکه نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: روند دریافت مجوز اتصال به شبکه به چه صورت است ؟ ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه اح...

مشاهده محتوا

مطالعه امکان سنجی نیروگاه های فتوولتائیک برق خورشیدی

مطالعه امکان سنجی نیروگاه های فتوولتائیک

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: آیا مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه توسط ساتبا انجام یا تأئید میشود؟ ج: خیر، ساتبا هیچگ...

مشاهده محتوا

پرداخت های خرید برق نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

پرداخت های خرید برق نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

پرداخت ها س: آیا پرداخت ها به موقع انجام میشود؟ ج:بلی، در متن قرار داد خرید برق ذکر می گرد...

مشاهده محتوا

قرارداد های تضمینی برای خرید برق نیروگاه های خورشیدی برق خورشیدی

قرارداد های تضمینی برای خرید برق نیروگاه های خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟ ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمین...

مشاهده محتوا

هزینۀ سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی برق خورشیدی

هزینۀ سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی

 • نویسنده : مهندس دهقان
 • تاریخ:
 • 1396-12-09

س: هزینۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر چگونه است؟ ج: هزینۀ سرمایه گذاری بس...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل