بلاگ

اخبار ، مقالات و آموزش های برق خورشیدی شرکت آراپل.

ویژگيھای یک اتصال زمين خوب برق خورشیدی

ویژگيھای یک اتصال زمين خوب

  • نویسنده : مهندس دهقان
  • تاریخ:
  • 1398-01-17

١-مقاومت آن تاحد امکان پایين باشد٢-دارای استحکام مکانيکی کافی باشد.٣-تغيير وضعيت خاک , مثل...

مشاهده محتوا

اخبار اموزش مقالات شرکت آراپل